česky 

rozšířené vyhledávání

Služby zastupitelských úřadů v zahraničí

Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti

Informace o pracovišti zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti při Ministerstvu zahraničních věcí, poskytování peněžních darů na kulturní projekty krajanských spolků, vzdělávací programy pro krajany, adresář krajanských spolků, užitečné… více ►

Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě

Vláda České republiky umožňuje trvalé přesídlení do České republiky jednotlivým cizincům, kteří prokáží svůj český původ (krajanům) - držitelům potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě. Bližší informace o náležitostech nutných k… více ►

Státní občanství

Ve smyslu platných právních předpisů je možno požádat na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí o nabytí českého státního občanství, jakož i učinit kroky k jeho pozbytí. více ►

Doklady – cestovní a matriční

Obstarání rodného, oddacího nebo úmrtního listu. Zápis matričních událostí, ke kterým došlo v zahraničí. Vydání cestovního pasu, vystavení cestovního průkazu. více ►

Legalizace a vidimace, Apostila

Ověřování shody opisu nebo kopie listiny s originálem listiny. Ověřování pravosti podpisu. Ověřování správnosti překladů vyhotovených na zastupitelském úřadu nebo předložených žadatelem.Superlegalizace, vyšší ověření - Apostila, uznávání cizích… více ►

Dědické řízení

Informace o postupu při uplatnění dědického nároku na majetek movitý či nemovitý, zanechaný zůstavitelem v zahraničí. více ►