česky 

rozšířené vyhledávání

Státní občanství

Ve smyslu platných právních předpisů je možno požádat na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí o nabytí českého státního občanství, jakož i učinit kroky k jeho pozbytí.

Bližší informace, podmínky a postup pro nabytí českého státního občanství zde.