česky 

rozšířené vyhledávání

Zdravotní a sociální pojištění, důchod a dávky

Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení

Seznam platných smluv o sociálním zabezpečení, které má Česká republika uzavřeny s jinými státy, odkazy na jejich texty. více ►

Pojistné na zdravotní a sociální pojištění

Zdravotní a sociální pojištění, podmínky dobrovolného důchodového pojištění. více ►

Sociální zabezpečení v Evropské unii, příručky pro migrující osoby

Informační materiály a průvodci. Kontakty na české i zahraniční instituce. Často kladené otázky, tiskopisy a kontakty. Odkazy na webové stránky Evropské komise, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a České správy sociálního zabezpečení. více ►

Oblast zdravotního pojištění

Účast v českém systému, odhlášení z pojištění, znovuobnovení pojištění, nárok českých pojištěnců na zdravotní péči v cizině více ►

Důchody

Důchodové pojištění v ČR, starobní, invalidní a pozůstalostní důchody, nároky z ciziny – z EU a z ostatních smluvních států více ►

Nemoc, těhotenství, mateřství, otcovství

Nemocenské pojištění, koordinace nemocenských dávek ve vztahu k EU a ostatním smluvním státům více ►

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání v ČR, EU a EHP více ►