česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Česko-polské fórum

Základním posláním Česko-polského fóra je podpora rozvoje stávajících a vzniku nových společných iniciativ nevládních subjektů obou zemí. Fórum navazuje na spolupráci nezávislých skupin v období nesvobody před rokem 1989, jejímž vyvrcholením byla činnost Polsko-Česko-Slovenské Solidarity. V rámci fóra se podporují projekty nevládních organizací, obcí, krajů, škol, výzkumných institucí a dalších subjektů. Ministerstva zahraničí obou zemí se tak snaží stimulovat další rozvoj a prohlubování česko-polských vztahů. Projekty schvalují jednou ročně programové rady Česko-polského a Polsko-českého fóra při zasedání v Praze a ve Varšavě.

 


 

Programová rada Česko-polského fóra navrhla podpořit jedenáct projektů

thumb

Programová rada Česko-polského fóra, která je poradním orgánem Ministerstva zahraničních věcí ČR, navrhla podpořit v roce 2023 jedenáct projektů. Kromě těch tradičních se můžeme těšit i na novinky. více ►

Evropské hodnoty: Co mohou společně udělat Polsko a Česko pro Ukrajinu

thumb

Ruská agrese proti Ukrajině změnila i geopolitickou a bezpečnostní situaci nejen v zemích Východního partnerství, ale také ve střední Evropě. Jak v Polsku, tak i v Česku vnímají politické elity i obyvatelstvo poměrně ostře ruskou hrozbu. Ve… více ►

Underground a druhá kultura ve střední Evropě – Uderground i druga kultura w Europie Środkowej

V září 2022 proběhla v Opavě česko-polsko-slovenská konference věnovaná otázkám českého, slovenského a polského undergroundu a druhé (alternativní) kultury (konference byla rovněž podpořena grantovým projektem Česko-polského fóra) více ►

Vyhlášení výběrového řízení na projekty Česko-polského fóra pro rok 2023

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty v rámci dotačního titulu Česko-polské fórum pro nestátní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty pro rok 2023. více ►

V Katowicích se na společném zasedání sešly Programové rady Česko-polského fóra

thumb

V polských Katowicích se ve dnech 25. a 26. 4. 2022 za účasti náměstka Aleše Chmelaře konalo společné zasedání Programových rad Česko-polského fóra. Hovořilo se především o bilaterálních vztazích, častým tématem však byla i pomoc Ukrajině. více ►

Bardzo fajná letní kina a festival 2021 - setkávání nejen s polským filmem

thumb

V roce 2021 spolek Popular z. s. uspořádal čtyři projekce nových celovečerních polských filmů v letních kinech v Praze a Brně a na podzim v covidových podmínkách čtyřdenní fyzický Bardzo fajný festival v pražském Biu Oko. Filmový program -… více ►

9. ročník Polských dní v Ostravě

Také v roce 2021 realizoval spolek PANT a jeho polský partner Stowarzyszenie "Kultura na Granicy" česko-polský projekt podpořený Ministerstvem zahraničních věcí v rámci Česko-polského fóra, a to s názvem Přátelství a spolupráce bez hranic.… více ►

23. Kino na hranici - děkujeme za setkání na obou březích Olzy

thumb

Sto třicet šest filmů, desítky besed s filmaři, deset literárních diskusí, pět koncertů a celá řada dalších doprovodných akcí. Již 23. ročník filmové přehlídky Kino na hranici, který se konal na přelomu července a srpna v Českém Těšíně a polském… více ►

Asociace pro mezinárodní otázky analyzovala výzvy v rámci projektu Česko-polské reflexe nad současným ruskými historickými narativy

thumb

Projekt “Česko-polské reflexe nad současnými ruskými historickými narativy” se věnoval mapování současného stavu česko-polsko-ruských veřejných diskuzí nad současnou reflexí historické paměti ve vzájemných vztazích. Kromě toho se… více ►

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) řešila možnosti spolupráce Česka a Polska ve vztahu k východní Evropě

thumb

Rok 2021 byl zvláště důležitý pro evropskou zahraniční politiku vůči východní Evropě v rámci Východního partnerství a pro nastavování budoucího přístupu EU vůči Rusku. Projekt Asociace pro mezinárodní otázky, který byl podpořen z prostředků… více ►

Muzeum paměti XX. století – 2. ročník festivalu Nezlomní a obětovaní

thumb

Druhý ročník festivalu dokumentárních filmů o dvacátém století Nezlomní a obětovaní uspořádalo Muzeum paměti XX. století od 10. 11. do 14. 11. 2021, a to v sídle muzea v Domě pážat na Hradčanech a v kině Bio Oko. Celkem bylo uvedeno 22… více ►

Jubilejní 30. Mezinárodní divadelní festival BEZ HRANIC/BEZ GRANIC

thumb

Na přelomu září a října 2021 města Český Těšín a Cieszyn opět spojila kultura v jedno kulturně-společenské centrum. Konala se jubilejní 30. edice festivalu s původním názvem NA HRANICI, nyní BEZ HRANIC, jejímiž hlavními organizátory jsou… více ►

Již osm let 3Kino pořádá úspěšné kulturní akce, které pomáhají spoluvytvářet polsko-české komunitní vazby

thumb

3Kino pořádalo v roce 2021 mnoho kulturních akcí, které významně napomáhají spoluvytvářet polsko-české komunitní vazby. Diváci si mohli vybrat z velmi pestré nabídky kulturních aktivit v centru Hl. města Prahy. Letní kino na romantickém… více ►

Okupanty z donucení – Polská účast v invazi do Československa 1968

thumb

Nezisková organizace Post Bellum zaznamenala v roce 2021 vzpomínky osmi českých a polských pamětníků invaze vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Cílem projektu bylo přispět k jednotné a smírné interpretaci kontroverzních… více ►

Festival „Hradecký slunovrat 2021“ uspořádal „Blízká setkání s Polskem“

thumb

V pořadí osmý ročník hudebního a kulturně multižánrového festivalu Hradecký slunovrat 2021, konaný ve dnech 24.-26. června 2021 na Zámku v Hradci nad Moravici, byl přehlídkou také mnoha umělců z Polska. Prezentace polské kultury a umění se… více ►