česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Koordinátor

Činnost Fóra koordinuje v každé zemi pověřený pracovník ministerstva zahraničních věcí, který je zodpovědný za navazování a udržování kontaktů s příslušnými vládními i nevládními subjekty, monitorování a vyhodnocování jednotlivých aktivit a administraci Fóra.

Prvním koordinátorem Česko-polského fóra (ČPF) na české straně, který byl zároveň zmocněncem ministra, byl pan Luboš Veselý. Od 1. července 2011 se agendou Česko-polského fóra zabýval Odbor veřejné diplomacie (OVD). Pracovník zabývající se ČPF v rámci odboru OVD zastával zároveň pozici koordinátora Programové rady Česko-polského fóra.

Někteří z posledních koordinátorů ČPF za OVD:

- Pavel Šílený - do 2017

- Karolína Kubas Grocholová (2017 - 2018)

- Ivo Skůček (20. 7. 2018 - 31. 7. 2020)

Od srpna 2020 přešla agenda ČPF v rámci MZV ČR  na Odbor zahraničněpolitických analýz a plánování (OZAP). V této souvislosti došlo rovněž ke změně osoby koordinátora.

Od 1. 8. 2020 se novým koordinátorem ČPF na OZAP stal Daniel Straka.