česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výběrové řízení na podporu nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů pro rok 2011

(Archivní článek, platnost skončena 10.07.2011.)

Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Musí se uskutečnit v roce 2011.

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. d), f), g), j) zákona č. 218/2000 Sb., s usnesením vlády ČR č. 92 ze dne 1.2.2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, s usnesením vlády č. 463 ze dne 14.6.2010 k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO) pro rok 2011 a na základě Memoranda o porozumění o vzniku Česko-polského fóra podepsaného 14.11.2008 vyhlašuje výběrové řízení na podporu nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů.Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Musí se uskutečnit v roce 2011.

Příklady vhodných aktivit:

  • společné projekty českých a polských subjektů v prioritních oblastech zahraniční politiky obou zemí
  • vědecké a výzkumné projekty, semináře a konference
  • společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů
  • společné projekty a výměnné programy škol všech druhů (kromě 1. stupně ZŠ)
  • společné kulturní projekty a akce, například koncerty, festivaly apod., kde je hlavní partner z Polska
  • společné projekty obcí a krajů.

O dotace na česko-polské projekty v rámci Česko-polského fóra se mohou ucházet zejména:
občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, školské právnické osoby, územní samosprávné celky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, církevní právnické osoby a zájmová sdružení právnických osob.

Příjem přihlášek končí dne 14. října 2010 v 16.00 hod.

Výsledky budou zveřejněny během listopadu 2010 na stránkách Česko-polského fóra
Kontakt: Kancelář strategie, analýz a plánování MZV ČR, 224 182 708. Další informace a kontakty naleznete na stránkách Česko-polského fóra.

přílohy

Podmínky výběrového řízení 116 KB PDF (Acrobat dokument) 9.7.2010

Příloha I Identifikační formulář projektu 22 KB RTF (Textový dokument) 9.7.2010

Příloha II Popis projektu 34 KB RTF (Textový dokument) 9.7.2010

Příloha III Struktura rozpočtu projektu 30 KB XLS (Excel tabulka) 9.7.2010

Příloha IV Žádost o podporu v rámci dotačního titulu... 192 KB RTF (Textový dokument) 12.7.2010

Příloha V Uznatelné výdaje projektů v rámci... 107 KB PDF (Acrobat dokument) 9.7.2010

Průběžná zpráva projektu 586 KB RTF (Textový dokument) 9.7.2010

Osnova závěrečné zprávy o realizaci projektu 77 KB PDF (Acrobat dokument) 9.7.2010

Závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok 2011 621 KB RTF (Textový dokument) 9.7.2010

Závěrečná finanční zpráva -Zpráva o čerpání rozpočtu... 56 KB XLS (Excel tabulka) 9.7.2010