česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Proměny českých a polských vztahů k Rusku

V rámci projektu občanského sdružení PANT „Z periferie impéria do svobodné Evropy - proměny českých a polských vztahů k Rusku“ byla otevřena česko-polská rubrika v rámci výukového portálu PANTu a vytvořena putovní výstava. Dne 1.12.2011 uspořádá občanské sdružení diskusní panel, zaměřený na téma východního partnerství a utváření kulturně-historické identity střední a východní Evropy (aktuálně v rámci EU) ve vztazích k Rusku.

Roční projekt „Z periferie impéria do svobodné Evropy“

Projekt občanského sdružení PANT ve spolupráci s varšavským Instytutem Pamięci Narodowej si v rámci Česko-polského fóra klade za cíl přispět ke sblížení mladých lidí na české a polské straně prostřednictvím jejich seznámení se společnými milníky novodobé historie a pochopením jejich významu v současné zahraniční politice obou zemí, ve smyslu společné cesty do demokratické Evropy (EU, NATO), ale také seznámením se společnými riziky, které mohou klíčové pilíře naší demokracie a svobody v budoucnu ohrožovat. Projekt se zaměřuje na pozici a roli Ruska (SSSR), se kterým Čechy a Poláky v novodobé historii pojí zásadní konfrontace a často traumatické střety.

Česko-polská rubrika na portále Moderní dějiny

V rámci tohoto projektu výukový portál PANTu www.moderni-dejiny.cz otevřel česko-polskou rubriku a postupně ji plní metodickými a historickými příspěvky v obou jazycích. Ambicí projektu je do konce letošního roku poskytnout žákům a učitelům v obou zemích výběr metodických materiálů k základním událostem národních dějin každé země. V následujících letech budou do česko-polské rubriky zařazovány příspěvky reflektující dějiny sousedů za hranící – české pohledy na události polských dějin a naopak.

Výstava „Spolu, proti sobě - rok 1968 v Československu a Polsku“

Putovní výstavu pro žáky a studenty českých základních i středních škol vytvořilo Občanské sdružení PANT ve spolupráci s varšavským Instytutem Pamięci Narodowej. Obsahuje 10 panelů k událostem dramatického roku 1968 v ČSSR a PLR, které budou v následujících měsících instalovány v českých školách. K výstavě jsou pro žáky a studenty připraveny pracovní listy s otázkami a úkoly k textům, fotografiím, anekdotám a dalším pramenům, které jsou na jednotlivých panelech publikovány.

Vztahy Čechů a Poláků ve 20. století nebyly vždy harmonické, provázely je občasné konflikty či projevy vzájemného nepřátelství. Z nich pak pochopitelně pramenily nejrůznější stereotypy a předsudky ve vnímání sousedů za hranicí. V dějinách obou národů však najdeme také chvíle souznění, solidarty a oboustranného pozitivního ovlivňování. Smyslem našeho projektu je proto poznání a pochopení blízkých sousedů, kterého je možné docílit především přeshraničními pohledy na dílčí dějinné události a pochopením proměn vzájemného ovliňování. Je zcela zásadní, abychom byli schopni rozpoznat a pojmenovat, co máme společného a z čeho pramení naše rozdílnost...

Diskusní panel „Střední Evropa, Rusko a post-sovětský prostor v historické a současné perspektivě“

Občanské sdružení PANT ve spolupráci s Polským institutem v Praze, Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a Centrem pro studium demokracie a kultury pořádají 1. prosince 2011 v prostorách auly Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně od 10.00 do 14.00 hod. diskusní panel, zaměřený na aktuální téma „Východního partnerství“ a utváření kulturně-historické identity střední a východní Evropy (aktuálně v rámci EU) ve vztazích k Rusku.

Panel zúčastněným studentům nabídne dvě základní diskusní témata – „Vztahy střední a východní Evropy k Rusku v historické perspektivě“ a „Mezi Moskvou a Bruselem: role a potenciál střední Evropy pro řešení konfliktů v post-sovětském prostoru“ (Gruzie, Moldavsko, Bělorusko)

Cílem panelu není podat kompletní přehled dějin vztahů mezi Střední Evropou a Ruskem, ale spíše prezentovat určité pravidelnosti a vhledy do klíčových okamžiků, které tyto vztahy vytvářely. Zároveň má poskytnout shrnutí dosavadní role našeho regionu ve tvarování východní politiky EU a především prozkoumat její budoucí perspektivy a pokusit se definovat její priority.

 IV. ročník mezinárodní konference o výuce soudobých dějin

Letošní konference PANTu se bude konat ve čtvrtek 8. a pátek 9. prosince 2011 v Ostravě. Je určena učitelům dějepisu základních a středních škol, metodikům a didaktikům z vysokých škol, ale také jejich studentům.

První konferenční den bude věnován pracovnímu setkání učitelů z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. V pracovních dílnách budeme prezentovat mimo jiné výsledky mezinárodního projektu realizovaného v rámci grantu Česko-polského fóra MZV ČR - „Z periferie impéria do svobodné Evropy aneb proměny českých a polských vztahů k Rusku v novodobých dějinách" a připravovat se zúčastněnými další spolupráci. Učitelé ze zahraničí budou diskutovat o stavu výuky dějin svých sousedů. Hlavním smyslem workshopu bude navázání kontaktů a partnerství mezi školami a příprava společných setkávání studentů.