česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Divadlo jinak s Životem bez bariér a Polským svazem nevidomých

Krásný den plný divadelně-hudebních představení proběhl v úterý, 15. září, v Městském kulturním středisku Nová Paka, kde pořádala novopacká organizace Život bez bariér, z.ú ve spolupráci se svými přáteli z Polského svazu nevidomých z Dzierżoniowa 2. ročník divadelního festivalu HRANÍ BEZ HRANIC – GRANIE BEZ GRANIC

„Přijeli naši partneři z Polska, přijely soubory dětí a klientů sociálních služeb, přišla veřejnost, tleskalo se, hrálo se, tvořilo se, a to vše v pohodové a milé atmosféře“, shrnula průběh festivalu ředitelka Života bez bariér, Jitka Fučíková, a dodává: „Letošní ročník jsme si moc užili a podle prvních reakcí to vypadá, že se snad v Nové Pace líbilo všem, kteří na festival dorazili, včetně těch, kteří přijeli vůbec poprvé, což byly například děti ze ZŠ praktické a speciální z Hostinného anebo ze ZŠ speciální z Jaroměře“,

Festival tento rok navštívilo kolem 350 účastníků, kteří zaplnili jak velký, tak malý sál i přilehlé venkovní prostranství, neboť vedle hlavního programu na ně čekal i ten doprovodný, který zahrnoval ukázky canisterapie, dravých ptáků, rukodělné dílny, dřevěné modely stavebních strojů, či ukázky her pro zrakově postižené prezentované polskou firmou Altix. Téměř dvě třetiny účastníků se představili v obou rolích, jak vystupujících, tak diváků, a podávali skvělé výkony. Akci mile zahájil pěvecký sbor Zvoneček dětí z MŠ Stará Paka. Poté následovalo představení klientů Života bez bariér, z.ú., které bylo díky svému názvu „Pívo“ spojeno s velikým očekáváním.  Následoval tanec Veselé zebry v podání dětí ze ZŠ speciální Jaroměř, tanec vzkříšení dětí z MŠ a ZŠ Brána Nová Paka a krásné vystoupení o všech řemeslech, která mají zlaté dno, v podání dětí z MŠ a ZŠ školy speciální Srdíčko z Jilemnice. Po přestávce vzali žáci ZŠ praktické a speciální Sluneční z Hostinného všechny přítomné na cestu kolem světa a děti ze ZŠ speciální a praktické DČCE z Vrchlabí předvedly povznášející taneční vystoupení. Následovalo vystoupení  v podání klientů-kovbojů z Denního centra DČCE středisko Světlo Vrchlabí a řízný country tanec klientů z Domova sociálních služeb ze Skřivan. Celé divadelní dopoledne zakončili za potlesku všech přítomných zpěváci z Polského svazu nevidomých Dzierżoniów, které na podium uvedla dlouholetá partnerka Života bez bariér, paní Elžbieta Lipińská.

Účinkující pozdravili a morálně podpořili místostarosta Nové Paky, p. Milan Pospíšil st., vedoucí odboru školství a kultury, p. Bohuslav Benč, a také Ing. Luděk Bálek z Jičína, který přijel zastoupit senátora Josefa Táborského.

Poděkovat bychom chtěli v prvé řadě všem, kteří se rozhodli náš festival podpořit svojí účastí. Velký dík dále patří dobrovolníkům-studentům ze třídy HT2 Střední školy gastronomie a služeb z Nové Paky, kteří podali naprosto fantastický profesionální výkon při zajištění občerstvení pro účastníky akce, paní Monice Fišerové za úžasný tlumočnický a organizační maraton a všem pracovníkům a dobrovolníkům Života bez bariér za přípravu a organizaci akce.

Velice děkujeme také sponzorům a partnerům festivalu, především Česko-polskému fóru, které festival podpořilo již podruhé, a dále pak Královéhradeckému krajiměstu Nová Paka, městu Pieszyce a Nadaci Divokých hus. Skvělou atmosféru nejlépe vystihují fotografie Lukáše Hájka z Jičína, kterému za jejich pořízení moc děkujeme. Můžete si je prohlédnout na www.zbb.cz.. Těšíme se všemi na shledanou na divadelních prknech opět příští rok.

Galerie


Hraní bez hranic 2015