česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Život bez bariér: „Hraní bez hranic – Granie bez granic 2017“

Projekt spolku Život bez bariér (ŽBB) s názvem „Hraní bez hranic – Granie bez granic 2017“ proběhl ve dvou liniích. Dne 20. června 2017 se konalo jednodenní setkání českých a polských partnerů projektu v rámci akce Dolnosaský integrační piknik (Dolnośląski Piknik Integracyjny) pořádané spřáteleným polským partnerem Polski Związek Niewidomych (http://pzn.org.pl). Bylo zorganizováno sportovní utkání v pěti disciplínách a kulturní program na závěr s grilováním a tancem.
 

Den plný divadelně-hudebních zážitků proběhl 12. září 2017 v Městském kulturním středisku Nová Paka, kde spolek ŽBB uspořádal ve spolupráci se svými polskými partnery z Polského svazu nevidomých Dzierzoniów festival „Hraní bez hranic – Granie bez granic 2017“. Jednalo se o festival plný divadelních, tanečních a hudebních vystoupení, na kterém vystoupili klienti organizací sociálních služeb a partnerských organizací. Festival byl otevřen i široké veřejnosti. Na dvě stě účastníků zaplnilo jak velký, tak malý sál i přilehlé venkovní prostranství objektu.

Hlavním cílem projektu bylo společnou realizací kulturně-společenských aktivit překonávat reálné i domnělé bariéry bránící sociální integraci osob se zdravotním postižením a prostřednictvím pozitivního příkladu společné iniciativy motivovat další subjekty sociálních služeb z českého a polského regionu k navázání vzájemné spolupráce a k zapojení se do společných integračních aktivit.

O průběhu festivalu i o průběhu příprav dalšího ročníku se dozvíte více na http://www.zbb.cz/stitky/cesko-polsky-projekt.

Galerie


Život bez hranic