česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: AMO
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) – Česká republika a Polsko v měnící se Evropě

Projekt Česká republika a Polsko v měnící se Evropě cílil na identifikování oblastí česko-polské spolupráce v novém domácím politickém prostředí a v měnící se evropské realitě, a zejména se zaměřil na navržení postupů pro další rozvoj česko-polských vztahů.
 

V rámci projektu proběhl odborný kulatý stůl, na jeho okraji pak veřejná debata. Hlavním výsledkem projektu byl policy paper s názvem „Going beyond the anti-refugee rhetoric: a new formula for Czech-Polish relations“.

Dle AMO je klíčovým poznáním, kterého projekt dosáhl, sjednocení české a polské evropské politiky v otázce tzv. „boje“ proti migraci. Toto společné snažení je však především symbolické a představuje ve vzájemné relaci pouhou „fasádu“. Ta sice nabývá na významu a transformuje se do společného odmítání následování západoevropského kulturního a společenského modelu, pro kvalitu vzájemných vztahů má však pramalý význam. Politickou důvěru, která z tohoto protiimigračního souručenství vzniká, však lze investovat do rozvoje bilaterální relace, zejména posílení bezpečnostního dialogu ve střední Evropě a odstranění některých residuálních problému v česko-polských vztazích.

Projekt prokázal potřebnost podobných inciativ, které prohlubují diskuzi o perspektivách česko-polských vztahů a budoucnosti střední Evropy obecně. Střední Evropa patří z hlediska budoucího vývoje mezi nejohroženější oblasti EU. Nástup neliberálních tendencí v domácí politice se odráží v nevypočitatelnosti politiky zahraniční. Visegrádská skupina získala značku nespolupracujícího aktéra, který nepřispívá k dosahování kompromisů na úrovni EU. Váha regionu klesá a jednota – viditelná ve společné reakci na uprchlickou krizi – je pouze mělká a fasádní, třebaže se transformuje do obecnějšího odporu vůči západní Evropě.

Pro budoucnost středoevropské spolupráce je klíčová fungující kooperace mezi Českou republikou a Polskem. Ve střední Evropě však začíná spíše dominovat Maďarsko. ČR i Polsko se (dobrovolně!) staví do pozice sekundantů maďarské evropské politiky. Pro kvalitní budoucnost česko-polských vztahů je jednak nezbytné oprostit vlastní evropské politiky od nánosů iluzorního „boje“ proti uprchlíkům. Při současné politické konstelaci není tento pokrok nicméně politicky představitelný. Mezitím je však nezbytné pracovat na dalších projektech, které na jednu stranu nepolarizují relace v evropské politice, na stranu druhou odproblematizují česko-polské vztahy. Jedná se zejména o témata bilaterální nebo bezpečnostní povahy.

Další informace a fotodokumentace z akce:

- Facebook AMO

- Policy paper „Going beyond the anti-refugee rhetoric: a new formula for Czech-Polish relations

- Zpráva o projektu na stránkách AMO

Galerie


Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) – Česká republika a Polsko v měnící se Evropě