česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: KINO2018
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Filmová přehlídka KINO NA HRANICI / KINO NA GRANICY

Filmová přehlídka se pravidelně koná v Českém Těšíně a Cieszyně již od roku 1999. Jedná se o cyklickou akci, která prezentuje filmografii českou, polskou i slovenskou. Program přehlídky, mimo hlavní filmovou část, tvoří koncerty a různorodá setkání. Filmová část zahrnuje retrospektivy významných, někdy i nedoceněných, filmových tvůrců z Česka, Slovenska a Polska, tematické cykly se věnují aktuální filmové tvorbě vznikající v těchto třech zemích.
 

V pořadí již 20. edici přehlídky, která proběhla v roce 2018, organizovaly neziskové organizace EducationTalentCulture z Českého Těšína a Stowarzyszenie Kultura na Granicy z Cieszyna. Koncepce filmové přehlídky Kino na hranici je postavena na vzájemném propojování kinematografického povědomí mezi Českou republikou, Slovenskem a Polskem. Mimo jiné i proto, že akce je symbolicky rozkročena mezi ČR a Polsko ve městě Těšíně, a rovněž díky své geografické blízkosti ke Slovensku. Tyto geografické předpoklady mají nicméně svou paralelu také v kulturním prostoru této oblasti, neboť se zde dlouhodobě střetávají umělecké i další vlivy těchto tří příhraničních států.

Dramaturgická koncepce filmové přehlídky těží z této tradice a rozvíjí ji příkladným způsobem právě ve formě filmové akce, která se snaží obeznámit české publikum s polskými a slovenskými filmy i jejich tvůrci, a naopak. Vedle vlastního festivalu je každoročně organizována řada doprovodných akcí, které představují veřejnosti další druhy umění našich sousedů (výstavy, koncerty, autorská čtení, workshopy, konference atd.).

V rámci filmové nabídky je preferován model, který v programu divákům představuje klasiky, čili významné filmové tvůrce všech tří států. Orientuje se na kultovní díla, která by neměla být ani pro mladší generace pozapomenuta. Je snaha, pokud jde o dosud žijící filmařské legendy, aby byl zprostředkován jejich osobní kontakt s diváky. To je také jeden ze stěžejních cílů akce - potkávat se při diskuzích s filmovými tvůrci a herci, nabídnout publiku živý kontakt s autory, a tak dále rozvíjet názory a diskuze o filmech i nad rámec pouhých filmových projekcí.

Další část dramaturgie přehlídky směřuje k tematickým cyklům, které vždy zohledňují různé žánry, témata, nebo události. V neposlední řadě je Kino na hranici také ideální platformou k představení nových českých, polských a slovenských filmových titulů. Je snaha oslovovat a zvát na festival také distributory a producenty ze všech tří států, aby bylo možné realizovat případný „přenos“ zážitků z některých filmů i do jejich dalšího potenciálního zhodnocení ve formě distribucí v okolních státech. Kino na hranici patří mezi největší filmové přehlídky tohoto druhu na území ČR, Polska, ale i Slovenska. Nabízí široký počet filmů včetně velmi ambiciózního přehledu nových filmů všech tří sousedních kinematografií, které by jinak diváci u nás, ale i v Polsku či na Slovensku neměli příležitost vidět.

Přehlídka probíhá ve městě na hranici, kdysi jednotném a následně rozděleném na polský a český Těšín, což představuje exkluzivní prostor pro vzájemný mezikulturní dialog. Kino na hranici proto reprezentuje nejen kvalitní projekt filmový, ale také přeshraniční, v čemž spočívá jeho výjimečnost a atraktivita. Přehlídka Kino na hranici je zcela nekomerční a nesoutěžní záležitostí. Pomáhá v překonávání předsudků a stereotypů, které mohou dělit Čechy a Poláky a především buduje pozitivní vzájemné vztahy mezi příhraničními oblastmi. 

Viz rovněž webová prezentace přehlídky KINO NA HRANICI.

Kino2018 Plakát (PDF, 867 KB)

 

Galerie


Filmová přehlídka KINO NA HRANICI / KINO NA GRANICY