česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Gymnázium, České Budějovice, Česká 64
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64. Zmizelé osudy. Mementa světových válek pro mladého člověka 21. století

Projekt realizovalo v roce 2018 gymnázium ve spolupráci s polskou partnerskou školou ZSE Gorlice. Hlavní náplní projektu byly společné odborné exkurze na vybraná místa související s historií světových válek (bývalá bojiště, vojenské hřbitovy a památníky přibližující historii bojů během 1. světové války v polské Gorlici a jejím okolí, návštěva koncentračního tábora v Osvětimi a v Březince) a následné zpracování a vyhodnocení získaných poznatků (výstavy fotografických impresí, projektový časopis, pracovní listy apod.).

Projekt realizovalo v roce 2018 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 ve spolupráci s polskou partnerskou školou Zespoł Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach.

Cílem projektu bylo aktivně přiblížit žákům střední školy klíčové historické a politické události, které ovlivnily vývoj Evropy i světa ve 20. století a podnítit u nich zájem o dějiny 1. a 2. světové války a holocaustu.

Hlavní náplní projektu bylo realizovat ve spolupráci s polskou partnerskou školou ZSE Gorlice odborné exkurze na vybraná místa související s historií světových válek (bývalá bojiště, vojenské hřbitovy a památníky přibližující historii bojů během 1. světové války v polské Gorlici a jejím okolí, návštěva koncentračního tábora v Osvětimi a v Březince) a následné zpracování a vyhodnocení získaných poznatků a podnětů (společná tvorba fotografických impresí a panelů reflektujících pohled na válečné konflikty očima dnešní mladé generace, vytvoření databanky fotografií jako zdroje informací pro následnou realizaci společné výstavy a tvorba mediálního sdělení pro školní časopis).

Hlavní výstupy projektu

Výstupem projektu jsou společné české a polské fotografické imprese, prezentace a pracovní listy, které budou i po ukončení práce na tomto projektu využívány vyučujícími a žáky v předmětech dějepis, občanská nauka, český, polský a německý jazyk, budou základem a motivačním stimulem žáků pro práci v plánovaných návazných projektech (např. osud tzv. terezínských dětí v Osvětimi, tábor Terezín jako propagandistický nástroj nacistického Německa apod.).

Hlavním výstupem projektu je česko-polská výstava panelů týkajících se problematiky světových válek a holocaustu určená k prezentaci na českobudějovickém magistrátu v dubnu 2019 u příležitosti pietní akce – připomenutí 77. výroční nechvalně známého transportu jihočeských Židů do Terezína a dále do nacistických vyhlazovacích táborů v Polsku. Vedle zástupců samosprávy a magistrátu města České Budějovice konáno za účasti jediné doposud žijící oběti této nacistické perzekuce paní Hany Tvrské (91 let) i dalších pamětníků.

Přínosy projektu pro mladou generaci žáků

Cílovou skupinu představovali žáci české a polské střední školy (15-17 let).

Práce žáků v projektu přispěla na základě autenticky získaných poznatků, zážitků (bývalá vojenská bojiště, hřbitovy a pak především koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim a Březinka) k významnému profilování osobnostního a mravního rozvoje mladého člověka, rozvoji kritického myšlení a syntéze hodnot, vnímání demokratických způsobů řešení konfliktu jako jediných přípustných v moderní demokratické společnosti 21. století, chápe tak demokracii jako protiváhu diktatury a anarchie.

Podobné zkušenosti a silné zážitky získané v tomto projektu posilovaly u žáků vědomí hodnoty lidského života, důstojnosti jednotlivce a jeho přirozených práv. Zároveň podpořily diskusi o odpovědnosti, vině, trestu a vyrovnání se s traumatickou a bolestnou minulostí obou národů a v širším kontextu lidstva.

Pozitivní dopady na rozvoj česko-polských vztahů

Smyslem projektu bylo dále posilování této kooperace mezi žáky obou zemí, která v jihočeském regionu představuje spíše výjimku (běžné jsou kontakty česko-rakouské a česko-německé). Práce v takovém projektu představovala i další obohacení a rozšíření jazykových, kulturních, geografických i historických obzorů žáků a vyučujících. Při vzájemné spolupráci na výše uvedených výstupech z projektu využívali žáci ve společných česko-polských pracovních týmech jako komunikaci primárně češtinu a polštinu, aby tak blíže poznávali a odhalovali společné jazykové a kulturní kořeny, žáci jsou pochopitelně na středoškolské úrovni vybaveni dále jazykově angličtinou a němčinou. Díky spolupráci na tomto projektu vytvořili žáci obou škol velice úzké a přátelské vazby, které by měly vyústit dalším plánovaným společným česko-polským projektem.

Kooperace s žáky polské partnerské školy vedla v širším měřítku k posilování interkulturních kontaktů, žáci si uvědomili společné slovanské historické, kulturní, politické a jazykové kořeny, seznámili se s obrazem dnešního Polska jako jednoho z členských států EU a toto vedlo k objevování nových horizontů v rámci nové, sjednocené Evropy 21. století, která představuje v širším kontextu vlast pro Evropana kterékoliv členské země EU. Žáci si tak uvědomili při tomto poznání výjimečnost celého evropského integračního procesu, který zásadním způsobem kontrastuje právě s událostmi spojenými politickým vývojem 20. století (totalitní systémy, světové války se všemi následky, holocaust apod.)

Hlavní výstupy společného česko-polského projektu

- Fotografické imprese, které jsou základem pro návazné výstavy v obou školách/městech

- Virtuální výstava projektových fotografií

- Projektový časopis

- Výstavní panely, pracovní listy reflektující historii II. světové války, holocaustu - viz ukázky.

- Město České Budějovice - Vzpomínkové setkání k 77. výročí transportu Akb.

Galerie


Gymnázium, České Budějovice, Česká 64. Zmizelé osudy. Mementa světových válek pro mladého člověka 21. století