česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: PANT
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

PANT: Století česko-polských vztahů

V rámci projektu se uskutečnila česko-polská setkání mládeže, diskusní a kulturní akce s česko-polskou tématikou v ostravském Centru PANT i na dalších místech. Na pozadí 100. výročí vzniku samostatného Československa a Polska přispěl projekt k poznávání a sbližování především mladých lidí na obou stranách hranice.

Cílem projektu bylo přispět ke sblížení především mladých lidí z Česka a Polska prostřednictvím vnímání a pochopení moderních dějin našich zemí i významných historických událostí. Prostředkem k vzájemnému poznání a chápání se stala společná setkání, naslouchání a seznamování se s přeshraničními pohledy na dějinné i aktuální události.

V rámci projektu se uskutečnila setkání českých a polských studentů středních škol, ve Varšavě, v Krakově a v Ostravě byly organizovány akce a diskusní večery s česko-polskou tematikou včetně Polských dní v Ostravě 27. 10. – 11. 11. 2018.

Setkání studentů středních škol

Ve dnech 28. – 30. května se ve Varšavě uskutečnilo setkání studentů Jazykového gymnázia Pavla Tigrida z Ostravy-Poruby s jejich partnery z Lycea LXXXI Aleksandra Fredry a Dvojjazyčného lycea XXXIII Mikołaja Kopernika z Varšavy. Spolu s dalšími studenty ze Slovenska a Maďarska se také účastnili mezinárodní konference věnované rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku zemí střední Evropy.

Na podzim 2018 proběhly další studentské výměny. Účastnili se jich studenti VII. prywatnego liceum ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja z Krakova a Jazykového gymnázia Pavla Tigrida. První setkání se konalo 25. – 27. října v Ostravě a druhé 22. – 24. listopadu v Krakově. Tématem setkání bylo 100. výročí vzniku Československa a Polska. Účastnici měli možnost se rovněž seznámit s historií, památkami a významnými historickými místy navštívených měst.

Diskusní a kulturní akce

V průběhu roku bylo v Centru PANT realizováno šest akcí s česko-polskou tematikou, kterých se zúčastnilo okolo 300 návštěvníků. Ve spolupráci s Polským Institutem v Praze byl ve dnech 27. 10. – 11. 11. zorganizován další ročník Polských dní v Ostravě. Do akce se podařilo zapojit na třicet ostravských institucí a uskutečnit na 37 různých akcí – výstavy, debaty a přednášky, poznávací zájezd a komentované prohlídky, divadelní vystoupení, koncerty klasické, jazzové i rockové hudby. Akce zaznamenala nárůst zájmu ze strany účastníků i medií.

Více informací o projektu a jeho výstupech možno nalézt na následujících odkazech:

Internetové stránky Polské dny v Ostravě 2018  

Polské dny v Ostravě 2018  na facebooku

Setkání studentů: krakovská část a ostravské setkání

 

Galerie


PANT: Století česko-polských vztahů