česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: SU v Opavě
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Slezská univerzita v Opavě: Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polské kulturní a umělecké pohraničí

Záměrem projektu bylo nejen připomenutí osobnosti a díla „posledního německého romantika“ a slezského rodáka pobývajícího rovněž na severní Moravě v obci Sedlnice Josepha von Eichendorffa u příležitosti výročí této pozoruhodné osobností tří kultur (německé, polské a české), ale také odborná reflexe minulosti i současnosti tří národů (německého, ale zejména českého a polského) na česko-polském pohraničí, zejména otázka, jak je problematika reflektována v české a polské literatuře, jazyce a kultuře 20. století.
 

Výstupem projektu bylo jednak sympózium v květnu 2018 za účasti českých a polských odborníků, ale rovněž kolektivní monografie obsahující cenné příspěvky od našich i zahraničních expertů (ba dokonce i z Ukrajiny ve vztahu ke kulturnímu pohraničí jako takovému – myšleno antropologicky, nejen zeměpisně).

Příprava konference byla realizována v průběhu ledna – května 2018 řešitelem projektu doc. Liborem Martínkem ze Slezské univerzity v Opavě. Na polské straně byla partnerkou projektu dr hab. Małgorzata Gamrat z Ústavu muzikologie Varšavské univerzity. Na konferenci do Opavy byli přizváni odborníci na danou problematiku z České republiky a Polska. Z  konference byl TV Studiem v Sedlnicích Kulturního domu „Sněženka“ pořízen videozáznam včetně záznamu interview s germanistou a překladatelem díla Josepha von Eichendorffa prof. Munzarem a také s odborníkem na česko-polské vztahy doc. Všetičkou. Akce byla pomocí PR oddělení SU v Opavě prezentována nejen v rámci univerzity, ale i směrem k veřejnosti.

Další fází projektu byla příprava kolektivní monografie „Joseph von Eichendorff a česko-polská kulturní a umělecká pohraničí - Joseph von Eichendorff a czesko-polska kulturowa i artystyczna pogranicza“. Publikace se dočkala vydání v únoru 2019. Vydání monografie byla doporučeno do tisku odborníky z ČR i PR (např. germanista a polonista doc. Radek Malý z FF UP v Olomouci či polonista a komparatista prof. dr. hab. Bogusław Bakula z UAM v Poznani).

Plánované výsledky akce se podařilo v plné míře naplnit, o čemž svědčily pozitivní ohlasy na konferenci v tisku i v médiích. Na vlastní projekt následně naváže další popularizace jeho výstupů, zejména pokud jde o kritický literárněvědný ohlas zpracované kolektivní monografie v ČR, Polsku a případně i v dalších zemích (SRN, Rakousko, Slovensko, Ukrajina atp.).

Viz některé další odkazy:

Konference se zaměří na osobnost Josepha von Eichendorffa

Galerie


Slezská univerzita v Opavě: Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polské kulturní a umělecké pohraničí