česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Filosofický ústav AV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kontexty českého a polského mesianismu/excepcionalismu: evropské perspektivy (vědecká konference), Praha – Filosofický ústav AV ČR (9. 10. 2019)

Společný česko-polský projekt výzkumné skupiny Collegium Europaeum působící v rámci Filosofického ústavu AV ČR ve spolupráci s polským partnerem Centrum Myśli Jana Pawła II. Realizace společné česko-polské vědecké konference, na kterou by mělo navázat vydání dvou odborných publikací k této problematice.
 

Konferenční projekt realizovaný výzkumnou skupinou Collegium Europaeum působící v rámci Filosofického ústavu AV ČR (a FF UK) ve spolupráci s polským partnerem Centrum Myśli Jana Pawła II (Warszawa) byl uskutečněn pod doplněným názvem „Vyvolené národy? Kontexty českého a polského mesianismu/excepcionalismu: evropské perspektivy“. Koncipován byl jako společné česko-polské vědecké setkání určené pro akademickou i širší interesovanou veřejnost, a to k tématu, které významně rezonuje nejen mezi politology, ale též historiky a filosofy.

Takřka každý „velký“ politický národ Evropy a Západu byl během svých dějin přesvědčen, že právě on je „Novým Izraelem“, totiž výjimečným či dokonce vyvoleným národem se specifickou misí, přičemž tuto autostylizaci lze diagnostikovat u Francouzů, Němců, Italů, Angličanů či Švédů, stejně jako u Poláků nebo Čechů. Konference a s ní spojená diskuse reflektovala koncepty národního mesianismu (milenarismus/misionismus/pasionismus) a excepcionalismu jakožto jednoho ze zdrojů společné evropské/západní identity zejména v českém a polském kontextu, konfrontovala je však i s obdobnou situací jinde na Západě (USA), ale též na euroasijském pomezí (Rusko) nebo v Asii (Čína).

Společná česko-polská vědecká konference ukázala, jak je problematika národních mesianismů a excepcionalismů aktuálním tématem, přičemž představuje jednu z důležitých akceleračních idejí současného globalizovaného světa (například u tzv. revizionistických mocností). I proto se participující instituce rozhodly pokračovat v další spolupráci, a to především v komparaci onoho fenoménu na příkladech nejen z Evropy, ale též Ameriky (USA) nebo Asie (Čína). Výrazem této kooperace by mimo jiné měla být příprava dvou publikací – jedné české, neboť problematika mesianismu/excepcionalismu je v českém kontextu dosud jen málo známá, druhé pak v angličtině, jež by byla určena pro mezinárodní (nejen) akademické publikum. K těmto navazujícím publikačním projektům budou přizváni též další autoři/autorky. Mesianismus/excepcionalismus totiž hraje stále větší úlohu v rámci tzv. (geo)politics of memory, jíž by i česká zahraniční politika měla ve spolupráci s veřejnými výzkumnými institucemi věnovat adekvátní a koncentrovanou pozornost.