česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Asociace pro mezinárodní otázky, z.s.
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) řešila možnosti spolupráce Česka a Polska ve vztahu k východní Evropě

Rok 2021 byl zvláště důležitý pro evropskou zahraniční politiku vůči východní Evropě v rámci Východního partnerství a pro nastavování budoucího přístupu EU vůči Rusku. Projekt Asociace pro mezinárodní otázky, který byl podpořen z prostředků Česko-polského fóra, se proto věnoval různým aspektům česko-polských vztahů vůči východní Evropě a možnostem spolupráce a nových synergií v této oblasti.

Čeští a polští odborníci věnující se východní Evropě se díky projektu setkali a diskutovali o vztazích svých zemí vůči Rusku, Bělorusku a Východnímu partnerství na dvou uzavřených expertních setkáních 13. 5. a 19. 10. 2021. S českým a polským náhledem na tyto otázky se ale mohla seznámit i široká veřejnost – v rámci projektu vystoupili dva čeští experti a zástupce MZV ČR na prestižní konferenci “Polska Polityka Wschodnia 2021”. Ta je vlajkovou lodí činnosti polského partnera projektu – Kolegia Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu (KEW) a každý rok se díky ní setkají nejvýznamnější polští a středo a východoevropští experti věnující se východní Evropě a zemím Východního partnerství. V roce 2021 se kvůli pandemii covid-19 odehrála v hybridní formě, kdy většina řečníků byla přítomná na místě a diváci mohli debaty sledovat na Facebooku KEW, kde jsou stále dostupné.

Na této konferenci představili v pátek 26. 11. 2021 Pavel Havlíček s Adamem Balcerem svůj policy paper The Czech–Polish positions on the Eastern Partnership: In search of new synergies, který je také výstupem tohoto projektu a který obsahuje doporučení pro spolupráci Česka a Polska v oblasti Východního partnerství. Analytik AMO Michal Lebduška pak v následující debatě v polštině seznámil polské publikum s českou pozicí k této otázce.

Český a polský pohled na aktuální otázky východní politiky a dění v zemích Východního partnerství a Rusku také českým, polským i zahraničním čtenářům přineslo v rámci projektu 9 článků. Všechny texty je možné si přečíst na webu Asociace pro mezinárodní otázky i Demokratického středu, osm z nich vyšlo v číslech 2/2021 a 4/2021 časopisu Demokratický střed. Čtyři články byly také přeloženy do polštiny, aby se s nimi mohli seznámit polští čtenáři na specializovaném webu KEW – Nowa Europa Wschodnia. Dva klíčové texty přibližující český a polský pohled na Východní partnerství byly také přeloženy do angličtiny, aby mohly sloužit jako příspěvek do celoevropské debaty na toto téma. Díky projektu byl do češtiny také přeložen rozhovor s bývalým běloruským ministrem kultury Pavlem Latuškou z dvouměsíčníku Nowa Europa Wschodnia, který vyšel v časopise Demokratický střed. 

Přestože mají Česko a Polsko různou míru ambicí a kapacit dění ve východním sousedství EU ovlivňovat a vychází přitom z odlišných pozic, projekt ukázal, že synergie při jejich spolupráci je možná a oboustranně výhodná.