česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výběrové řízení na podporu neziskových projektů k posilování česko-polských vztahů pro rok 2012

(Archivní článek, platnost skončena 01.01.2013.)

Podpořit lze pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Musí se uskutečnit v roce 2012.

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ 

v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. d), f), g), j) zákona č. 218/2000 Sb., s usnesením vlády ČR č. 92 ze dne 1.2.2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, s usnesením vlády č. 450 ze dne 15.6.2011 k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO) pro rok 2012 a na základě Memoranda o porozumění o vzniku Česko-polského fóra podepsaného 14.11.2008

vyhlašuje výběrové řízení na podporu nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů. Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Musí se uskutečnit v roce 2012.

Příklady vhodných aktivit:

  • společné projekty českých a polských subjektů v prioritních oblastech zahraniční politiky obou zemí
  • vědecké a výzkumné projekty, semináře a konference
  • společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů
  • společné projekty a výměnné programy škol všech druhů (kromě 1. stupně ZŠ)
  • společné kulturní projekty a akce, například koncerty, festivaly apod., kde je hlavní partner z Polska
  • společné projekty obcí a krajů.

O dotace na česko-polské projekty v rámci Česko-polského fóra se mohou ucházet zejména:

  • občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, školské právnické osoby, územní samosprávné celky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, církevní právnické osoby a zájmová sdružení právnických osob.

Příjem přihlášek končí dne 13. října 2011 ve 12.00 hod.
Výsledky budou zveřejněny během listopadu 2011
na stránkách www.mzv.cz/cesko-polske_forum.

Kontakt: Odbor veřejné diplomacie MZV ČR, 224 182 648

Další informace a kontakty naleznete na stránkách www.mzv.cz/cesko-polske_forum

přílohy

Podmínky 62 KB DOC (Word dokument) 22.6.2011

Příloha I. Identifikační formulář 79 KB DOC (Word dokument) 22.6.2011

Příloha II. Popis projektu 56 KB DOC (Word dokument) 22.6.2011

Příloha III. Rozpočet 30 KB XLS (Excel tabulka) 22.6.2011

Příloha IV. Žádost o dotaci 115 KB DOC (Word dokument) 22.6.2011

Příloha V. Uznatelné výdaje 62 KB DOC (Word dokument) 22.6.2011

Průběžná zpráva projektu 43 KB DOC (Word dokument) 22.6.2011

Osnova závěrečné zprávy 33 KB DOC (Word dokument) 22.6.2011

Závěrečná zpráva 56 KB DOC (Word dokument) 22.6.2011

Závěrečná finanční zpráva 57 KB XLS (Excel tabulka) 22.6.2011