česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení výběrového řízení na projekty v oblasti Česko - polského fóra pro rok 2015

(Archivní článek, platnost skončena 09.08.2015.)

Výběrové řízení na podporu neziskových projektů k posilování česko-polských vztahů pro rok 2015

Podpořit lze pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Musí se uskutečnit v roce 2015.

 

 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

 v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. d), f), g), j) zákona č. 218/2000 Sb., podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 16. června 2014 č. 446 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO) pro rok 2015.

 K hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO) pro rok 2015 a na základě Memoranda o porozumění o vzniku Česko-polského fóra podepsaného 14.11.2008

vyhlašuje výběrové řízení na podporu nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů. Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Musí se uskutečnit v roce 2015.

Příklady vhodných aktivit:

  •    společné projekty českých a polských subjektů v prioritních oblastech zahraniční politiky obou zemí

      •    vědecké a výzkumné projekty, semináře a konference

      •    společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů

      •    společné projekty a výměnné programy škol všech druhů (kromě 1. stupně ZŠ)

      •    společné kulturní projekty a akce, například koncerty, festivaly apod., kde je hlavní partner z Polska

      •    společné projekty obcí a krajů.

O dotace na česko-polské projekty v rámci Česko-polského fóra se mohou ucházet:

občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, školské právnické osoby, územní samosprávné celky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, církevní právnické osoby a zájmová sdružení právnických osob.

Příjem přihlášek končí dne 30. září 2014  ve 12.00 hod.

Výsledky budou zveřejněny do konce roku 2014 na stránkách www.mzv.cz/cesko-polske_forum.

Celková výše dotačního titulu je 2 500 000,- Kč.

Kontakt: Odbor veřejné diplomacie MZV ČR, 224 182 648

Další informace a kontakty naleznete na stránkách www.mzv.cz/cesko-polske_forum

přílohy

Příloha III 32 KB XLS (Excel tabulka) 8.8.2014

Příloha IV 116 KB DOC (Word dokument) 8.8.2014

Příloha V 62 KB DOC (Word dokument) 8.8.2014

Osnova 33 KB DOC (Word dokument) 8.8.2014

Závěrečná zpráva 56 KB DOC (Word dokument) 8.8.2014

Závěrečná finanční zpráva 71 KB XLS (Excel tabulka) 8.8.2014

Podmínky 2015 62 KB DOC (Word dokument) 8.8.2014

Příloha I 80 KB DOC (Word dokument) 8.8.2014

Příloha II 58 KB DOC (Word dokument) 8.8.2014