česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výběrové řízení na podporu neziskových projektů k posilování česko-polských vztahů pro rok 2014

(Archivní článek, platnost skončena 20.09.2014.)

Podpořit lze pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Musí se uskutečnit v roce 2014.

Ministerstvo zahraničních věcí

v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. d), f), g), j) zákona č. 218/2000 Sb., s usnesením vlády ČR č. 479 ze dne 19. 6. 2013 o změně usnesení vlády ze dne 1. 2. 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, s usnesením vlády č. 685 ze dne 11. 9. 2013 k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO) pro rok 2014 a na základě Memoranda o porozumění o vzniku Česko-polského fóra podepsaného 14.11.2008 vyhlašuje výběrové řízení na podporu nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů.

Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Musí se uskutečnit v roce 2014.

Příklady vhodných aktivit:

  •  společné projekty českých a polských subjektů v prioritních oblastech zahraniční politiky obou zemí,
  • vědecké a výzkumné projekty, semináře a konference,
  • společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů,
  • společné projekty a výměnné programy škol všech druhů (kromě 1. stupně ZŠ),
  • společné kulturní projekty a akce, například koncerty, festivaly apod., kde je hlavní partner z Polska,
  • společné projekty obcí a krajů.

O dotace na česko-polské projekty v rámci Česko-polského fóra se mohou ucházet: občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, školské právnické osoby, územní samosprávné celky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, církevní právnické osoby a zájmová sdružení právnických osob.

Příjem přihlášek končí dne 11. října 2013  v 16.00 hod.

Výsledky budou zveřejněny do konce roku 2013 na stránkách www.mzv.cz/cesko-polske_forum.

Celková výše dotačního titulu je 2 500 000,- Kč.

Kontakt: Odbor veřejné diplomacie MZV ČR, 224 182 648

přílohy

Podminky 61 KB DOC (Word dokument) 19.9.2013

PrilohaI_IdentForm 80 KB DOC (Word dokument) 19.9.2013

PrilohaII_PopisProjektu 58 KB DOC (Word dokument) 19.9.2013

PrilohaIII_Rozpocet 32 KB XLS (Excel tabulka) 19.9.2013

Priloha_IV_Zadost_o_dotaci_opravena_ 62 KB DOC (Word dokument) 19.9.2013

PrilohaV_UznatelneVydaje 62 KB DOC (Word dokument) 19.9.2013

Osnova_ZZ_2014_czpl 33 KB DOC (Word dokument) 19.9.2013

zaverecna_zprava 56 KB DOC (Word dokument) 19.9.2013

Zaverecna_financni_zprava 71 KB XLS (Excel tabulka) 19.9.2013