česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu „Česko-polské fórum“

Předmětem této výzvy je výběr projektu předloženého NNO či dalšími oprávněnými subjekty na realizaci jednodenní česko-polské konference o ruských historických narativech a jejich využití v zahraniční politice, která se uskuteční v Černínském paláci, sídle MZV ČR, v červnu nebo červenci 2021.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

v rámci programu státní dotační politiky a v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. e), f), i) a u) a § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s usnesením vlády České republiky č. 591 ze dne 1. června 2020, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, a na základě Memoranda o porozumění podepsaného 14. listopadu 2008 ministry zahraničních věcí České republiky a Polské republiky, jehož platnost byla prodloužena Memorandem o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky ze dne 21. května 2010

VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝZVU PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A OSTATNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY

NA PROJEKT V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU „ČESKO-POLSKÉ FÓRUM“

PRO ROK 2021.

Cílem dotačního titulu Česko-polské fórum (ČPF) je podpora nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů.

Žadatelé by měli vzít v potaz možnost platnosti protiepidemických opatření v době konání konference a v projektu nabídnout alternativní způsoby jejího konání. Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským subjektem – partnerem. Projekty musí být realizovány a ukončeny v roce 2021.

V případě dotazů kontaktujte koordinátora Česko-polského fóra (kontakt níže).

Návrhy lze podávat do čtvrtka 25. 2. 2021 do 14.00 hodin.

V přílohách naleznete podmínky vyhlášení dotace a přílohy nutné k podání žádosti o dotaci. Přiloženy jsou rovněž upřesňující pokyny k vyplnění formulářů žádosti.

Další informace k Česko-polskému fóru lze nalézt na stránce MZV ČR www.mzv.cz/cesko-polske_forum.

 

Kontakt:

Odbor zahraničněpolitických analýz a plánování MZV ČR

Telefon: 224 182 594 (sekretariát), 224 182 717 (koordinátor ČPF)

E-mail: cesko-polske_forum@mzv.cz, ozap@mzv.cz

 

01_Dotační výzva ČPF 2021 (PDF, 375 KB)

02_Návod k vyplnění žádosti (PDF, 191 KB)

Příloha č. I - Titulní list (DOC, 50 KB)

Příloha č. II - Osnova projektu (DOC, 66 KB)

Příloha č. III - Identifikační formulář projektu (DOC, 67 KB)

Příloha č. IV - Žádost NNO a ostatních subjektů o dotaci (DOC, 83 KB)

Příloha č. V - Tabulka výstupů a finančního rámce projektu (DOC, 59 KB)

Příloha č. VI - Struktura rozpočtu (XLS, 49 KB)

Příloha č. VII - Časový harmonogram aktivit projektu (DOC, 76 KB)

Příloha č. VIII - Souhlas se zpracováním osobních údajů (DOC, 51 KB)

Příloha č. IX - Uznatelné a neuznatelné výdaje (DOC, 88 KB)

Příloha č. X - Popis projektu (DOC, 58 KB)

Zásady pro poskytování dotací (PDF, 331 KB)