česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Setkání programových rad Česko-polského fóra v Krakově

Společné schůze programových rad se konají jednou za rok, střídavě v Polsku a České republice. Letošní proběhlo 11. a 12. května 2015 v Krakově.
 

Mezinárodní kulturní centrum v Krakově hostilo letošní společné jednání programových rad Česko-polského / Polsko-českého fóra. Hlavním tématem bylo vyhodnocení dosavadniho vlivu fóra na rozvoj česko-polských vztahů a hledání nových impulzů a témat pro vyhlašované dotační výzvy. Náměstkyně polského ministra zahraničí H. Moscicka-Dendys zdůrazdnila, že největši výzvou zůstávají negativní stereotypy a nedostatečný zájem na obou stranách hranice. Je potřeba širší veřejná debata o česko-polských vztazích, identifikovat nové cesty spolupráce a  snažit se o upřímný dialog. Spolu s náměstkem P. Drulákem se shodli, že základem úzké spolupráce musí být skutečné sblížení společností.  Česko-polské fórum je užitečným nástrojem pro hledání atraktivních a nových způsobů spolupráce díky grantovému systému, který umožňuje realizaci iniciativ občanů v oblasti kultury, nebo odborné veřejnosti, ovšem vždy principem zdola. Bylo dohodnuto, že programové rady budou více koordinovat své programové priority a budou více konzistentní při výběru projektů.

Druhý den jednání se členové rad zúčastnili konference o vztahu Poláků, Čechů a Ruska v minulosti a současnosti. Konference polské a české politické myšlení ve vztahu k Rusku byla orginizována Centrem pro polsko-ruský dialog a porozumění (CPRDP) a Mezinárodním kulturním centrem v Krakově. Tři diskuzní panely představily klíčové otázky Ruska 19. a 20. století, které ovlivňují vztah v šech tří zemí. Náměstek P. Drulák uvedl rozdíly ve vnímání Ruska Čechy a Poláky a v souvislosti s česko-polskou spoluprací. Velká část diskuse se týkala potenciálu polsko-české spolupráce v budoucnosti. Konference se účastili politologové, historici, slavisté, analytici, novináři i studenti bohemistiky na Jagellonské univerzitě.

Galerie


setkání programových rad v Krakově 2015