česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ve Varšavě jednali představitelé Česko-polského fóra

Dne 6.10.2011 se ve Varšavě uskutečnilo společné zasedání vedení Programových rad Česko-polského fóra. Účastníci jednání zhodnotili současné aktivity v rámci Fóra a posoudili jeho další budoucí směřování.

Jednání se zúčastnili předsedové a místopředsedové programových rad, koordinátoři Fóra a představitelé Analytické platformy. Vážnost jednání podtrhla i účast. náměstků ministrů obou zemí J. Schneidera a G. Bernatowicz.

G. Bernatowicz ocenila vzájemné česko-polské vztahy a dynamičnost jejich prohlubování. Zmínila pozitivní vnímání Česko-polského fóra mezi veřejností. J. Schneider  ocenil reprezentativní formát schůzky. Podtrhl počet podpořených česko-polských projektů i jejich široké tematické pokrytí. Nadnesl oblasti, které je třeba rozvíjet - mezi ně patří zejména větší koordinace činností obou struktur Fóra, širší propagace Fóra, intenzivnější výměna informací mezi českou a polskou částí Fóra a zaměření na spolupráci ve třetích zemích.

Při hodnocení projektů podpořených v rámci Fóra bylo z české strany konstatována, že zájem o ně nadále roste a úroveň jejich zpracování se permanentně zlepšuje. Mají široký záběr tematický, institucionální i regionální. Z projevů představitelů polské strany zazněl akcent na podporu větších projektů z oblasti mezinárodní politiky. Přitom je však třeba nezapomínat na důležitost regionálních přeshraničních projektů, kulturních projektů i spolupráci škol, což ve svém důsledku vede ke stále širšímu prohlubování česko-polských vztahů, a to bez ohledu na to, zda byl dotyčný projekt schválen. Polští představitelé zmínili  problém v pozdním schvalování projektů, což vyplývá z polské legislativy. Proto polští partneři vyvíjejí iniciativy, které by měly tento nedostatek odstranit.

Mezi hlavní výstupy jednání patřil akcent na propagaci  Fóra, zapojení ekonomické sféry do jeho činnosti, proporcionalitu při schvalování „velkých, nosných“ projektů a významově sice menších, ale svým dopadem na širokou veřejnost rovněž důležitých projektů, a posouzení společných priorit a hledisek při schvalování projektů.