česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stanovisko Česko – polského fóra k posílení spolupráce a zefektivnění komunikace v souvislosti s dopady pandemie COVID-19

Nepříjemné důsledky globální pandemie vyvolané nákazou virem SARS-CoV-2 se projevují v mnoha oblastech našeho každodenního života. Protože si velmi dobře uvědomujeme, že rozsah dopadů se týká nejen vnitřního vývoje našich zemí, ale rovněž v různých formách překračují hranice států, považujeme za nezbytné podpořit společné úsilí k překonání problémů spojených s touto obtížnou situací.

Stanovisko předsedů Programových rad Česko – polského fóra k posílení spolupráce a zefektivnění komunikace v souvislosti s dopady pandemie COVID-19.

Nepříjemné důsledky globální pandemie vyvolané nákazou virem SARS-CoV-2 se projevují v mnoha oblastech našeho každodenního života. Protože si velmi dobře uvědomujeme, že rozsah dopadů se týká nejen vnitřního vývoje našich zemí, ale rovněž v různých formách překračují hranice států, považujeme za nezbytné podpořit společné úsilí k překonání problémů spojených s touto obtížnou situací.

Výtečným dokladem dobrých sousedských vztahů se v posledních letech stala přeshraniční spolupráce. Došlo k tomu díky velkému úsilí obyvatel na lokální úrovni, představitelů místních samospráv a státních orgánů různé úrovně. Problémy ve spolupráci, které se objevují na každé hranici, a děje se tak rovněž v jiných částech Evropské unie, nemohly ohrozit objektivní přínosy této spolupráce. Češi a Poláci žijící v pohraničí spoluvytvářeli a současně těžili z evropské integrace v její nejkonkrétnější podobě. Ne náhodou se ve vyjádření Česko – polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci z loňského zasedání v Těšíně objevuje formulace o tom, že „by měla být Česko – polská přeshraniční spolupráce analyzována z hlediska dosažených úspěchů a zkušeností, a rovněž společných projektů, které by mohly sloužit k podpoře evropské integrace v zemích západního Balkánu a Východního partnerství”.

V rámci Česko – polské spolupráce se bohužel stala přeshraniční spolupráce oblastí, kterou poškodila pandemie nejvíce. Současně s pandemií se objevily problémy, jejichž řešení dalece překračuje možnosti místních obyvatel a samospráv. Proto je nyní potřeba, aby se záležitostem přeshraniční spolupráce věnovaly vlády v Praze a Varšavě a zvlášť důležitá je vytrvalá snaha o nalezení takových řešení, která by udržela dosavadní úspěchy této spolupráce a přispěla k jejímu znovuoživení.

Jsme si vědomi toho, že jsme v uplynulých dekádách naší svobodné státnosti doposud nemuseli čelit krizi takového rozměru jako nyní. Je tak naprosto pochopitelné, že rychlost šíření nákazy vyvolala potřebu adekvátní reakce na národní úrovni, a ne vždy bylo možné v časové tísni zohlednit všechny aspekty zvoleného postupu. V tomto kontextu považujeme za důležité opětovně zdůraznit, že společné zájmy našich států je vždy potřeba vnímat v celém svém záběru.

Pozitivní zkušenosti z uplynulých let spolupráce, ale také nepříznivé signály, které se v posledních měsících objevují v pohraničí, nás vedou k přesvědčení, že v současné krizi je potřeba ještě zintenzivnit vzájemnou komunikaci a být mnohem vstřícnější než kdykoliv dříve, neboť jedině tak dokážeme úspěšně zvládnout potíže, jimž společně musíme čelit.

Působení Fóra na české a polské straně bylo vždy vedeno myšlenkou dalšího posilovaní porozumění a upevňování vazeb mezi našimi národy a vládami obou států. Důležitost přeshraniční spolupráce a ocenění úsilí lidí, kteří ji tvoří, provázelo činnost Fóra od samotného vzniku. Proto nám nemohou být lhostejné nynější problémy provázející tuto spolupráci a vyjadřujeme podporu všem lidem, kteří se zapojují do jejich překonávání v duchu dobré sousedské spolupráce.

                                                                                                                Brno, Varšava, 17. června 2020

Břetislav Dančák, v.r.
Předseda Programové rady Česko-polského fóra

Mateusz Gniazdowski, v.r.
Předseda Programové rady Polsko-českého fóra

 

přílohy

Stanovisko C_PLForum 301 KB PDF (Acrobat dokument) 23.6.2020