česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Chongqing

Níže naleznete k využití doporučený seznam nemocnic a ošetřujících středisek (včetně základních kontaktů a informací, které se ale v průběhu času mohou měnit) spadající pod samosprávní město Chongqing.
 

MĚSTSKÁ ČÁST  市区  

Global Doctor Chongqing Clinic
重庆环球医生诊所
#701, Hilton Hotel, Zhong Shan 3rd. Road, Yu Zhong District, Chongqing
重庆市渝中区希尔顿酒店701房
Duty Phone: 023-89038837 (7/24) Fax: 023-89038839
E-mail: Chongqing@globaldoctor.com.au
General Doctor: Denis Valdez Gomez

The Affiliated Hospitals of Chongqing Third Military Medical University
重庆第三军医大学下属医院
Southwest Hospital, Chongqing Third Military Medical University
重庆第三军医大学西南医院
#30, Gao Tan Yan Zheng Street, Sha Ping Ba District, Chongqing
重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号
Switchboard: 023-65318301 / 023-68754000
Emergency: 023-68765115
Medical Affairs Department: 023-68754009
Admin Insurance Office: 023-68754204
Caring Personnel: 023-68754096
Registration and Inquiries:  4008-990-120
Physical Exam Center: 023 – 68754926
Fax: 023-68754007
VIP Service (22nd Floor): 023-68765734
ICU (7/24): 023-68765761
English speaking doctors available at each department

Xin Qiao Hospital, the Second Affiliated Hospital of Chongqing Third Military Medical University
重庆第三军医大学附属第二医院新桥医院
#183, Xin Qiao Zheng Street, Sha Ping Ba District, Chongqing
重庆市沙坪坝新桥正街183号
Switchboard: 023-68755114 / 68755000
Emergency: 023-023-68755555 / 65213757
Medical Affairs Department: 023-65220102 / 68755651 / 68774636
Appointment Services: 023-68755744 / 68755745
Admin Insurance Office: 023-68755360 / 68755370
Out-of Patient Office: 023-68755313 / 68774914
Physical Exam Center: 023 – 68755618 / 68774151 / 68774152
ICU (7/24): 023 – 68774103
English speaking doctors available at each department

Da Ping Hospital, Research Institute of Surgery, Chongqing Third Military Medical University
重庆第三军医大学大坪医院
#10, Chang Jiang Branch Road, Yu Zhong District., Chongqing
重庆市渝中区大坪长江支路10号
Switchboard: 023-68757113
Emergency: 023-68757120 / 68819999
Medical Affairs Department: 023-68757120 / 68757600
Admin Insurance Office: 023 – 68757508 / 68757245
Out-of Patient Department: 023-68757501
Physical Exam Center: 023 – 68757555
Appointment Service: 023 – 68757520
VIP Health Center: 023 – 68757890
ICU (7/24): 023 - 68757900
English speaking doctors available at each department

The Affiliated Hospitals of Chongqing Medical University
重庆医科大学下属医院
Jin Shan International Hospital (Specialty in Gynecology & Obstetrics)
金山国际医院
#39 Yuan Yang Lake, Developing Economical District, Chongqing
重庆市北部新区经开园鸳鸯湖39号
Tel.: 023-966955 / 65659393 / 63115066 / 63115113 (7/24)
Department of Gynecology and Obstetrics: 023 – 63115066
Physical Exam Center: 023 – 63115050 / 63115103
VIP Section Director Liu Zhong 刘忠
Tel: 023-63115000, Cell: 13018319795; E-mail: liuzhong8000@sina.com
English speaking doctors available

The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University
重庆医科大学附属第一医院
#1 You Yi Road, Yuan Jia Gang, Chongqing
重庆市袁家岗友谊路1号
Switchboard: 023 – 68811360
Emergency: 023 – 89011760 / 89012330
Admin Office: 023 – 89012770 / 89012632
Caring Personnel: 023 – 89012205
Physical Exam Center: 023 – 89011001 / 89012005
VIP Service (21st Floor): 023-89012800 / 89012021
Fax: 023-89012962
English speaking doctors available

The Second Affiliated Hospital of Chongqing Medical University
重庆医科大学附属第二医院
#76 Lin Jiang Road, Chongqing
重庆市临江路76号
Switchboard: 023 – 63693000
Duty Phone: 023 - 63832133
Emergency: 023 – 63693003
Out of Patient: 023 – 63693164
ICU (7/24): 023 – 63717748 / 63693022
Fax: 023 – 63711527
English speaking doctors available

Children Hospital of Chongqing Medical University
重庆医科大学附属儿童医院
#136 Zhong Shan 2nd Road, Yu Zhong District, Chongqing
重庆市渝中区中山二路136号
Switchboard: 023 – 63622984 / 63620593
Emergency and Special Needs: 023 – 63635145
Medical Affairs Department: 023 – 63632433 / 63631050 / 63621956
VIP Center 023-63635146 / 63635145
English speaking doctors available

Chongqing Emergency Medical Center (Chongqing the 4th People’s Hospital)
重庆急救中心 (重庆第四人民医院)
#1, Jian Kang Road, Yu Zhong District, Chongqing
重庆市渝中区健康路1号
Switchboard: 023 – 63692253 / 63692372
Fax: 023 – 63854632
Admin Office: 023 – 63692008 / 63692002
Emergency (Specialty in Neurosurgery): 023 – 63692247 / 63692248 / 63692373
ICU (7/24): 023 – 63692147 / 63692148
English speaking doctors available

Chongqing Municipal Mental Health Center
重庆市精神卫生中心
#102 Jin Zi Shan, Jiang Bei District, Chongqing
重庆市江北区金紫山102号
Switchboard: 023 – 67500488
Psychology Section: 023 – 67517043 / 67530101
Neurophysiology Judicial Identification Center: 023 – 67511700
Out of Patient Section (Female): 023 – 67517310
Out of Patient Section (Male): 023 – 67517364 / 67517397 / 67517644 / 67511141
English speaking doctors available

Wanzhou万州

The Three Gorges Central Hospital
重庆万州三峡中心医院
#165, Xin Cheng Road, Wan Zhou, Chongqing
重庆市万州区新城路165号
Switchboard: 023 – 58122622
Duty Phone: 023 – 58103238
Emergency: 023 – 58103401
Out of Patient: 023 – 58103215
Admin Office: 023-58103079
Medical affairs: 023-58103086
Pediatrics Section: 023 – 58103589

Fuling 涪陵

The Central Hospital of FuLing
重庆涪陵中心医院
#2, Gao Sun Tang Road, Fu Ling, Chongqing
重庆市涪陵高笋塘路2号
Switchboard: 023 - 72227009
Duty Phone: 023 – 72226767
Emergency: 023 – 72229999 / 72229994
Out of Patient: 023 – 72226004 (ICU) / 72234241
Caring Personnel: 023 – 72226915
Admin Office: 023 – 72226100 Fax: 023 – 72224460
Social Insurance Office: 023 – 72221610
External medical care: 023-72224667

Fengjie 奉节

The People’s Hospital of FengJie
重庆奉节人民医院
#2 Kang Ning Street, Yong An Town, Feng Jie, Chongqing
重庆市奉节县永安镇康宁街2号
Switchboard: 023 – 56805001 / 56594704
Emergency: 023 – 56536756 / 56560556
ICU (7/24): 023 – 56560756
Out of Patient (General): 023 – 56560906
Out of Patient (Section One): 023 – 56555074
Out of Patient (Section Two): 023 – 56551120
Medical Affairs Section: 023 – 56561596
Admin Office: 023 – 56594704

Dazu 大足

The People’s Hospital of DaZu
重庆大足人民医院
#138 Long Gang Xi Road, Long Gang Street, Da Zu, Chongqing
重庆市大足县龙岗街道龙岗西路138号
Switchboard: 023 – 43780184
Emergency: 023 – 43780121
ICU (7/24): 023 – 43780267

Qijiang 綦江

The People’s Hospital of QiJiang
重庆綦江人民医院
Gu Nan Zhen Tuo Wan, Qi Jiang, Chongqing
重庆綦江古南镇沱湾
Switchboard: 023 – 48621117
Emergency: 023 – 48666120
ICU (7/24): 023 – 48677176

Hechuan 合川

The People’s Hospital of HeChuan
重庆合川人民医院
#172 Ying Pan Street, HeChuan, Chongqing
重庆合川营盘街172号
Switchboard: 023 – 42823614
Admin Office: 023 – 42826020
ICU (7/24): 023 – 42832951

Youyang 酉阳

The People’s Hospital of YouYang
重庆酉阳人民医院
#117 Zhong Lu, Tao Hua Yuan Avenue, Tao Hua Yuan County, You Yang, Chongqing
重庆酉阳桃花园镇桃花园大道中路117号
Admin Office: 023 – 75552081 / 75559159
Medical Affairs: 023 – 75535206
Out of Patient: 023 – 75696522
Emergency: 023 – 75535257
ICU (7/24): 023 – 75706467

Fengdu 丰都

The People’s Hospital of FengDu
重庆丰都人民医院
#214, West Ping Du Road, San He Town, Feng Du, Chongqing
重庆市丰都县三合镇平都大道西段214号
Duty Phone: 023 – 70988120
Admin Office: 023 – 70704202
Medical Affairs: 023 – 70704293
Out of Patient: 023 – 70735737
ICU (7/24): 023 – 70721120

Liangping 梁平

The People’s Hospital of LiangPing
重庆梁平人民医院
#251 West Ren Min Road, Liang Ping, Chongqing
重庆市梁平县城人民西路251号
Out of Patient: 023 – 53222359
Emergency & ICU (7/24): 023 – 53228886

Qianjiang 黔江

QianJiang Central Hospital
重庆黔江中心医院
#169 Cheng Xi Jiu Road, Qian Jiang, Chongqing
重庆市黔江城西九路169号
Duty Phone: 023 – 79222258
Emergency: 023 – 79252120
Out of Patient: 023 – 79246331
ICU (7/24): 023 – 79230477

Dianjiang 垫江

The People’s Hospital of DianJiang
重庆垫江人民医院
#116 Bei Wai Street, Gui Xi County, Dian Jiang, Chongqing
重庆市垫江县桂溪镇北外街116号
Switchboard: 023-74696113  
Emergency & ICU (7/24): 023 – 74666120
Cardiothoracic Surgery Section: Doctor Fu Yong 13896577626

Tongnan 潼南

The People’s Hospital of TongNan
重庆潼南县人民医院
#271 Da Tong Street, Tong Nan, Chongqing
重庆潼南县大同街271号
Switchboard: 023 – 85116888
Emergency: 023 – 85110120 / 85119174
Out of Patient: 023 – 85119186
ICU (7/24): 023 – 85119275