česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Sichuan

Níže naleznete k využití doporučený seznam nemocnic a ošetřujících středisek (včetně základních kontaktů a informací, které se ale v průběhu času mohou měnit) nacházející se v provincii Sichuan.

Chengdu 成都

Global Doctors Chengdu Medical Center
环球医生成都医疗中心
No.62, Kehua Bei Road, Lippo Tower, 2nd Floor, Section S, No. 9 – 11
诊所地址:科华北路62号力宝大厦S区2楼9 -11号
Clinic Hours: 9:00 – 18:00, Monday - Friday                                         
Tel: 028-8528 3638 (9:00-18:00), 028-8528 3660 (24 hrs)                      
24 hrs emergency number:139 8225 6966                   
Fax: 028-85283667
Website: http://www.globaldoctor.com.au/
Dr. Jason Logan (Family Doctor) (American) (Every Tuesday and Thursday)
Dr. Elizabeth Logan (Family Doctor) (American) (Every Wednesday morning)
Dr. H. Jon Schiller (Family Doctor) (American) (Every Monday and Friday; and Wednesday afternoon)
Dr. Francis Ng (Physiotherapist)(American)(Every Thursday)
Tatiana Buisson (Psychologist)(French)(Every Thursday and Friday, by appointment)
Dr. Norman Chan (Endocrinologist)(Hongkong)(by appointment)
DNA example taker: Dr. Liu, Sihai刘四海/Nurse Ms. Liao, Xiaoxia廖小霞

The Harmony Dental Clinic
高新区和睦牙科诊所
No. 3 Rui Ming Street, Fang Cao Xi 2 Road
芳草西二路瑞名街3号(瑞升广场内)
Tel: 028-8519-2312
Dr. Wu Bo


Gao Bo Dental Clinic (Dr. Chen Song’s Private Dental Clinic)
高博口腔诊疗会所
No. 1-6, Zong Shu Dong Jie, Wuhou Qu (behind B&Q)
成都武侯区棕树东街一号附六号 (百安居背后)
Appointment by phone 139-8196-8303/
E-mail: songchen882002@hotmail.com
Dr.  Song  Chen 139-8196-8303 (English-speaking orthodontist, trained one year in the U.S.)               
                    

Parkway Health  
百汇诊所
Chengdu No. 1 People’s Hospital, 18 Wanxiang Bei Lu, Fanxiong Dadao, South High Tech Zone
成都市第一人民医院(成都市中西医结合医院), 高新南区繁雄大道万象北路18号
Hours: 9:00 – 17:00 / Mon. – Fri.
General telephone: 028-8531-7899 (English Service, 24 hours avail)
Website: http://www.parkwayhealth.cn/
Doctor: Stephen Misch (English speaking) – General Practioner (Family Doctor)
              (American) (Working Hour: Monday to Friday 9:00—17:00)
             Daria Branka (English speaking) ( Working Hour: Monday to Friday 9:00-12:00


Chengdu New Born Maternity Hospital
成都新生堂妇产医院
#8, Yuhui Street, Jinfu Road, Jinniu District, Chengdu
成都市金牛区金府路育卉街8号
Tel.: 028-8753-9126 (24h )


Sichuan International Medical Center 
 四川国际医院(金卡医院)
#37, Guo Xue Lane, Chengdu
成都市国学巷37号
Tel: 028- 8200-9999/8542-2408(English Service) 028-8542-2761(In-patient Department), 028-8558 6698/18980601361(Night time/Holidays)
Fax: 028-8542-2788
Doctor: Xia, Niya (English speaker) – Nephrology (Monday-Friday)
Doctor: Luo,Fengming (English speaker) – Respiratory (Monday-Friday)
English-speaking doctors always available


West China Hospital of Sichuan University  
四川大学华西医院
#37, Guo Xue Lane, Chengdu
成都市国学巷37号
Tel: 028-8542-2114 (information)
Emergency Service: 028-8542-2286
Foreign Affairs Office: 028-8542-2026
Website: http://www.cd120.com/
English-speaking doctors available


The 2nd West China Hospital of Sichuan University
四川大学华西医院第二医院/华西妇产儿童医院
(Specialized for Children and Female)
#20, Section 3, South Ren Min Road, Chengdu
成都市人民南路3段20号
Tel.: 028-8550-3960(consulting service)
Emergency Room: 028-8550-1340
Doctor: Peng, Zilan (English Speaker) --Gynecology
Doctor: Yao, Yujia (English Speaker) -- Pediatrics
English-speaking doctors available


Sichuan Provincial People’s Hospital  
四川省人民医院
#32, Section 2, West 1st Ring Road, Chengdu
成都市西一环路2段32号
Goldencard Department/金卡部: Tel: 028-8739-4888/8779-9173
Emergency: 028-8739-3545
Intl Cooperative Section: Ms. Zhang (Chief) 028- 8739-3988, Ms. Chen 


Hospital Attached to Sichuan Provincial Traditional Chinese Medical Institute
四川省中医药研究院附属医院
#51, South Ren Min Road (near south railway station)
成都市人民南路4段51号 (火车南站旁)
Tel: 028-8523-6072
Admin office: 028-8522-8472(only a few English speakers, contact the Admin office in advance)
Medical Affairs Section: 028-8523-6490


Chengdu No.1 People’s Hospital  
成都市第一人民医院
#18 Wanxiang N. Rd., Fanxiong Ave., South High Tech Zone, Chengdu
成都市高新南区繁雄大道万象北路18号
Tel: 028-8531-3526
Emergency Room: 028-8200-0100
English-speaking doctors available


Chengdu No.2 People’s Hospital  
成都市第二人民医院
#10, South Qing Yun Street, Chengdu, Sichuan.
成都市庆云南街10号
Tel: 028-6510-8888(Switchboard)/028-6510-8666 (Consultation)
Emergency Room: 028-6510-8120
Hospital Office: 028-6510-8800/6510-8801
Medical Affairs Section: 028-6510-8855/6510-8853/6510-8698
English speakers: 13980706166 (Doctor Li- emergency room)
                              13880602189 (Doctor Li Pan Rehabilitation)


Chengdu No.3 People’s Hospital  
成都市第三人民医院
#82, Qing Long Street, Chengdu
成都市青龙街82号
Tel: 028-8664-9831(Switchboard)
Emergency Room: 028-8663-8387, 6131-8557
Hospital Office: 028-8663-5593
Medical Affairs Section: 028-6131-8457
English Speaker: Dr: Zhou Jian/ 周箭13880119918 (Oncology Department )


Chengdu Children’s Hospital  
成都市儿童医院
#137, Tai Sheng Road South
成都市太升南路137号
Out-patient Department: Tel: 028-8662-2556
Hospital Office: 028-8662-7601
Fax: 028-8674-9899
English speaker: Li Xiao Hui/李晓辉 (general pediatrics &blood medicine)
                             Wu Mei/吴 梅 (general pediatrics & neurology)


Stomatological Hospital Attached to West China Medical University  
华西口腔医院
#14, Section 3, South Ren Min Road
成都市人民南路3段14号
Tel: 028-8550-3563 (VIP Center)
Emergency Service:  028-8550-1452
Website: http://www.hxkq.org/
English-speakers: Wu Hong Kun/吴红昆 (department of oral medicine)
                              Lou Bei Yan/楼北雁 (prosthetic dentistry)
                              Feng Jing /冯瑾 (department of oral medicine)


YaFei Dental Clinic HQ 
 亚非牙科总院
Roma Int’l Bldg #18 Qing long Street, Chengdu, Sichuan
成都市青龙街18号罗马国际大厦
Tel: 028-8628-3602
Website: http://www.chinayafei.com/
English-speaking dentist: Mr. Guan Xiaoguang 13408418672
English-speaking head nurse: Ms. Zeng yi 13880291144(English Service)


YaFei Dental Clinic South Branch
亚非牙科南门门诊
6F, Commercial Bldg, Zhong Hua Yuan (near South Carrefour)
(大世界家乐福斜对面) 中华园商业楼6楼
Tel: 028-8512-3046
Website: http://www.chinayafei.com/
English-speaking dentist: Mr. Lin 13438930461
English-speaking head nurse: Ms. Xu Juan15928166983 or email to cassy_xu88@yahoo.com(09:00-22:00)  
English-speaking nurse: Ms. Wang Yang 13558771016

 

Mianyang 绵阳

Central Hospital of Mianyang City
绵阳市中心医院
#12 Chang Jia Lane, Jing Zhong Street, Mianyang City
绵阳市警钟街常家巷12号
Emergency Room: 0816-2229-955/2231-777
Hospital Office: 0816-2222-566, Hospital Administrator Office Tel/Fax: 0816-2237-381
English Speaker: Dr. Chen Bin (陈斌) Mobile: 135-183-13818 (respiratory)
Website: http://www.myzxyy.com/


Deyang 德阳

The People’s Hospital of Deyang City
德阳市人民医院
No. 173 North Tai Shan Road, Deyang City
德阳市泰山北路173号
Tel: 0838-2418820
Emergency Room: Tel.: 0838-2418-999
Hospital Office:      Tel.: 0838-2418-010
Medical Affair Office: Tel.: 0838-241-8045
Duty Phone: Tel: 0838-2418-888
English Speaker: Dr. Li Youwei (李友伟) Tel.: 0838-2418-047(Medical Department)

 

Guangyuan 广元

Central Hospital of Guangyuan City
广元市中心医院
No. 28 Jing Lane, Lizhou Dist., Guangyuan City
广元市利洲区井巷子28号
Tel.: 0839-8981-072,
Hospital Office: Tel.:0839-3222-256
Medical Office: Tel.:0839-3234-250
Emergency Room: Tel.: 0839-3222-222


Dazhou 达州

The Central Hospital of Dazhou City
达州市中心医院
No. 151 Da Dong St., Tong Chuan Dist., Dazhou City
达州市通川区大东街151号
Outpatient Services: 0818-2122-114
Emergency Services: 0818-2122-222
Medical Affairs Section: 0818-2379-482, 0818-2375-188
Hospital Office: 0818-2371-651
Duty Phone: 0818-2371-653
English speaker: Dr. Li Cheng/李程Tel.: 0818-2386-631, Mobile: 132-8175-0111(orthopedist)


Ya’an 雅安

The People’s Hospital of Yaan City
雅安市人民医院
No. 358 Cheng Hou Rd., Yaan City
雅安市城后街358号
Emergency Room: Tel.: 0835-2222-222, 2862-120
Medical Affairs Section: 0835-2862-038
Hospital Office: 0835-2862-014


Panzhihua 攀枝花

Central Hospital of Panzhihua City
攀枝花市中心医院
No.34 Yi Kang St., East Dist., Pan Zhi Hua City
攀枝花市东区益康街34号
0812-2238315
Fax: 0812-2238-062
Emergency Room: 0812-2238-148
Medical Affairs Section: 0812-2238-013
Hospital Office: Tel: 0812-2238-008 (One can speak English)
English speaker: Dr. Liu Ai Jun (刘爱军) Tel.: 0812-2238-530(digestive department)


Xichang 西昌

The 1st Hospital of LiangShan Perfecture
 凉山州第一人民医院
No. 6 Shun Cheng Street, Xichang City
西昌市顺城街6号
Duty Phone: 0834-3246-177
Emergency Services: 0834-8888-888
Hospital Office: 0834-3246060
Medical Affairs Office: 0834-3246100
English speaker: Dr. Chen Chang Bo (陈长波) Tel.: 0834-3246-114(radiological department)

People’s Hospital of Xichang City
西昌市人民医院
No. 169 Shun He Street, Liangshan Perfecture
凉山州顺河街169号
Tel: 0834-2176-721
Hospital Office: Tel.: 0834-2171184, Fax.: 0834-2164-776
Emergency No.: 0834-120
24h Duty Phone: 18981569120


Leshan 乐山

People’s Hospital of Leshan City
乐山市人民医院
#238, Bai Ta St., Central Dist., Leshan City
乐山市市中区白塔街238号
Tel: 0833-2119-310, Fax.: 0833-2119-304
Duty Phone: 0833-2119-306
Emergency Services: 0833-2440-168, 0833-120
Hospital Office: 0833-2119-305
Medical Affairs Office: 0833-2119550
English speaker:  Dr. Wang Hong Chuan/王红川 Tel.: 0833-2454-881(orthopedics department)

Nanchong 南充

The Affiliated Hospital of Northern Sichuan Medical College
川北医学院附属医院
No. 63 Wen Hua Road, Nanchong City
南充市文化路63号
Tel: 0817-2262-212
Hospital Office: Tel.: 0817-2262-110,0817-2262-112
Emergency Room: (0817)2262-120
Medical Affairs Section: (0817)2262-111
English speaker: Dr. Li Jing Dong/李敬东 Tel.: (0817)2262-419 (surgical department)
                            Dr. Lv Zhan/吕湛Tel.: (0817)2262-404(cardiac medical department)


Ganzi 甘孜

People’s Hospital of Ganzi Prefecture
甘孜藏族自治州人民医院
No. 94 West Avenue, Kangding County
甘孜州康定县西大街94号
Tel: 0836-2825162
Emergency Room: Tel.: 0836-2823120
Medical Affairs Section: 0836-2822060
Hospital Office: Tel.: 0836-2825103
English speaker: Mr. Ni Ma Yong Cuo/尼玛拥措 Tel.: (0836)2827-886


Aba 阿坝

People’s Hospital of Aba Perfecture
 阿坝藏族羌族自治州人民医院
#95, Ma Jiang Street, Maerkang County
马尔康县马尔康镇马江街95号
Emergency Room: 0837-2832363
Hospital Office Tel.: 0837-2822-698(one staff can speak English) (8:30-12:00, 14:30-18:00)
English speaker: Dr. Yu Ding Gang (喻定刚) Tel.: 0837-2832-348 (surgical department)


Luzhou 泸州

The Affiliated Hospital of LuZhou Medical College
泸州医学院附属医院
No.25 TaiPing Street, Luzhou
泸州市太平街25号
Tel: 0830-2292-040
Emergency Room: 0830-3165-120, 0830-2292-219
Hospital Office: 0830-3165-012
Medical Affairs Section: 0830-3165-051
English speakers: Dr. Su Song/ 苏松Mobile: 13568128175 (surgical department)


Yibin 宜宾

The 2nd Hospital of Yibin City
宜宾市第二人民医院
#96 Bei Da Street, Yibin
宜宾市北正街96号
Tel: 0831-8252-118
Hospital Office 24hr Tel: 0831-8252-118
Medical Affairs Office: Tel: 0831-8252-549
Emergency Room: 0831-8888-120
English speakers: Dr. Lei Kai Jian (雷开键) Tel.: 0831-8252-449; (tumor department)
                             Dr. Zeng Tie Bing (曾铁兵) Tel:  0831-8255033 (surgical department)


Zigong 自贡

The 1st Hospital of Zigong City
自贡市第一人民医院
No. 42 Shangyi Hao 1st Branch Rd., Ziliujing Dist., Zigong City
自贡市自流井区尚义号一支路42号
Emergency Room: 0813-2111-111
Hospital Office: 0813-2100-694
Duty Phone: 0813-2121-010
English Speaker: Ms. Zhang Xiao Li --Tel.: 0813-2121-134 (rehabilitation department)

The 4th Pelple’s Hospital of Zigong City
自贡市第四人民医院
No. 2 Tanmulin St., Ziliujing Dist., Zigong City
自贡市自流井区檀木林街2号
Tel: 0813-2201-968
Emergency Room: Tel.: 0813-2202-811, 120
Duty Phone: 0813-2203-714
Hospital Office: 0813-2201-981
Medical Affairs Office: 0813-2408-804
English Speakers:
Dr. Du Chong/杜冲, 13608156618 (department of cardiovascular medicine)
Dr. Huang Yun/黄云, 13990025297 (cardiothoracic surgery)
Dr. Lin Xu/林旭, 13649029290 (department of orthopedics)


Bazhong 巴中

The Central Hospital of Bazhong City
巴中市中心医院
#2, Zhengjia St., Jiangbei, Bazhong, Sichuan
四川省巴中市江北郑家街2号
Switchboard:  Tel.: 0827-5201-686
Hospital Office: Tel.: 0827-5264-096
Emergency Room: Tel.:0827-5283-999, Director: Li Mingguo (李明国): 13881650328
Medical Affairs Office: Tel.: 0827-5201-336 (Mr. Li)