česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Konzulární informace

Významnou součástí Ministerstva zahraničních věcí České republiky je konzulární služba. Jejím hlavním úkolem je poskytovat pomoc v rozmanitých životních situacích, do kterých se naši občané mohou během svého pobytu v zahraničí dostat a které nejsou schopni řešit vlastními silami. Velmi často se jedná o pomoc v nouzi, například při nehodách, závažných onemocněních, ztrátě dokladů, či omezení osobní svobody. Pro případ potřeby Generální konzulát ČR v Chengdu vypracoval seznam doporučených nemocnic pro oblasti spadající do jeho konzulární působnosti. 

Konzulární služba též upozorňuje naše občany na mimořádné a krizové situace v zahraničí, jako jsou přírodní pohromy, sociální nepokoje, epidemie nebo dokonce válečné konflikty. Upozornění, aktuálně vydané pro oblasti spravované Generálním konzulátem ČR v Chengdu, jsou uvedené zde

Konzulární služba dále plní úkoly veřejné správy, jako například obecní úřady s rozšířenou působností v České republice. Prostřednictvím Generálního konzulátu České republiky v Chengdu je možné zaregistrovat matriční událost, ke které došlo v ČLR. Jedná se například o zápis narození či sňatku. Generálním konzulát České republiky v Chengdu též přijímá žádosti o vystavení pasu a provádějí ověřování podpisů či jiné legalizační úkony. Na Generálním konzulátu České republiky v Chengdu lze také podat žádost o výpis z Rejstříku trestů.

Pokud hledáte informace spojené s volbami na Generálním konzulátu ČR v Chengdu, naleznete je zde

 

Jakou pomoc lze tedy od českých zastupitelských úřadů v zahraničí očekávat:

 • vystavení cestovního průkazu při ztrátě cestovního dokladu
 • poskytnutí informací, příp. pomoci při obstarání finančních prostředků
 • informování příbuzných při nehodách a úmrtích (v případě, že byly zastupitelskému úřadu ohlášeny)
 • poskytování kontaktních údajů pro nezávislý výběr lékařů, zdravotnických zařízení, advokátů, tlumočníků
 • pomoc při repatriaci nemocných, zraněných nebo zemřelých
 • v případě omezení osobní svobody předávání informací příbuzným, zprostředkování právního zástupce na náklady zatčených osob
 • pomoc při zajišťování návštěv uvězněných osob (v případě, že omezení svobody bylo zastupitelskému úřadu ohlášeno)
 • zprostředkování naléhavých informací postiženým nebo jejich příbuzným
 • zajištění ochrany nezletilých dětí, které se nacházejí v zahraničí bez doprovodu

 

Co naopak český zastupitelský úřad udělat nemůže:

 • platit účty za hotelové a jiné služby, pokuty, poplatky za pobyt v nemocnici a kauce při omezení osobní svobody
 • financovat další pobyt v zahraničí při ztrátě finančních prostředků
 • vykonávat činnosti, které mají v náplni práce komerční instituce jako jsou banky, cestovní kanceláře, zdravotní pojišťovny, advokáti, tlumočníci a detektivní kanceláře
 • vykonávat činnosti poštovního či pracovního úřadu
 • poskytovat pomoc při obstarání víza cizího státu a zaručit vstup na území cizího státu, pokud občan nemá platný pas, resp. vízum
 • garantovat lepší péči v nemocnicích či zacházení ve věznicích, než je místní standard
 • provádět vyšetřování protiprávního jednání, zasahovat do probíhajících soudních řízení a vyvíjet činnost jako obhájce u soudu
 • přebírat náklady pátrací nebo záchranné akce a náklady repatriace zemřelých do vlasti nebo náklady pohřbu v místě