česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství v souvislosti se sňatkem v ČLR

V případě, že hodláte uzavřít sňatek v ČLR, předem se informujte přímo na příslušném čínském matričním úřadě o veškerých náležitostech tohoto úkonu. Nezapomeňte se také informovat o požadované platnosti předkládaných dokumentů.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství potvrzuje, že český snoubenec/snoubenka je svobodný/á a může uzavřít sňatek. Vydává jej na žádost občana matriční úřad podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu občana na území ČR před odchodem do ciziny, a pokud takový pobyt nikdy neměl, Úřad městské části Praha 1.

O vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství lze požádat osobně na Generálním konzulátu ČR v Chengdu (doporučujeme po předchozí telefonické či emailové rezervaci časového termínu). Náš úřad dále postupuje žádost příslušnému úřadu v ČR, kterým je matrika dle místa (posledního) trvalého bydliště. Vyřízení žádosti trvá přibližně 2-3 měsíce od podání. Správní poplatek za vydání vysvědčení o právní způsobilosti se hradí v hotovosti v CNY dle aktuálního kurzu (ekvivalent 500,- CZK). Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.

Aby mohly být české doklady (např. rodný list či vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku) uznány v ČLR, musí být ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR (tzv. legalizace) a poté superlegalizovány ambasádou ČLR v Praze. Samozřejmostí je pak úřední překlad do čínského jazyka.  

Při podání žádosti je možné požádat o provedení legalizace na MZV ČR a v případě potřeby je možné po vydání Vysvědčení zaslat rodině/přátelům v ČR, kteří vyřídí superlegalizaci na čínské ambasádě v Praze. 

 

K podání žádosti o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je třeba předložit:

a) vyplněný formulář Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti uzavření manželství (PDF, 371 KB) 

b) platný český cestovní pas či český občanský průkaz

c) český rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii)

d) doklad potvrzující bydliště v ČLR - platný průkaz totožnosti rezidenta, dlouhodobé vízum apod.

e) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela/manželky

f) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu* 

g) výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu*

* není třeba předložit v případě, že jsou tyto skutečnosti prokázány předložením občanského průkazu.

Žádá-li o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zplnomocněný zástupce státního občana ČR nebo bezdomovce, předkládá tento písemnou plnou moc žadatele k obstarání vysvědčení, písemnou žádost o vydání  vysvědčení a přiloží shora uvedené doklady.