česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuálně nejsou vyhlášené volby do Senátu Parlamentu ČR

Obecné informace: 

Hlasování do Senátu probíhá pouze ve volebních obvodech na území České republiky. Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí se tedy nehlasuje.

Generální konzulát ČR v Chengdu vede zvláštní seznam voličů dlouhodobě pobývajících v konzulárním obvodu konzulátu, tj. provincie Sichuan, Yunnan, Guizhou, Guangxi a samosprávné město Chongqing. Občané ČR jsou na tento seznam zapsáni pouze na základě vlastní žádosti. Občané zapsaní do zvláštního seznamu voličů mohou ve volbách do Senátu hlasovat:

  1. na voličský průkaz, nebo
  2. po vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

 

1. Voličský průkaz

Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je možné při volbách do Senátu hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem. Na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na území České republiky, a to v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny. O voličský průkaz je možné Generální konzulát ČR v Chengdu požádat:

  1. podáním v listinné podobě, opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslaným prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 25. září 2020 do 16 hod. nebo
  2. osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů, tj. do 30. září 2020 do 16 hod

Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před druhým kolem voleb do Senátu.

 

2. Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat. O vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů se žádá obdobně jako o voličský průkaz, avšak bez výše uvedených lhůt, tj. až do dne konání voleb. S ohledem na problematické doručování potvrzení o vyškrtnutí voliče ze zvláštního seznamu voličů však doporučujeme řešit s dostatečným časovým předstihem.


 

V souvislosti s volbami do zastupitelstev krajů, které se konají ve stejném termínu, jako volby do Senátu, uvádíme, že voliči nemohou ve volbách do zastupitelstev krajů hlasovat na zastupitelských úřadech, ani jim zastupitelský úřad nevydá pro tyto volby voličský průkaz. Ve volbách do zastupitelstev krajů mohou voliči hlasovat pouze na území České republiky ve volebním okrsku podle místa svého trvalého pobytu, a to v případě, že jde o voliče, u kterého je ve výpisu ze stálého seznamu voličů uvedena poznámka, že je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem. Takovému voliči bude ve volbách do zastupitelstev krajů umožněno hlasování, aniž by musel obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nebo v den voleb okrskové volební komisi předložit potvrzení o svém vyškrtnutí z tohoto zvláštního seznamu.


 

Další informace k volbám naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.