česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - 8. a 9. října 2021

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných v roce 2021.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., v částce 248, která byla rozeslána dne 31. prosince 2020.

Volič může hlasovat v zahraničí ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen „zastupitelský úřad“). Příprava voleb je dlouhodobým procesem, takže v souladu s harmonogramem úkolů a lhůt informujeme o následujícím:

Dne 29. srpna 2021 končí termín podávání žádostí o zapsání do Zvláštního seznamu voličů. Pokud máte zájem o zapsání, je potřeba dostavit se na generální konzulát kterýkoliv pracovní den v úředních hodinách (pondělí až pátek, 09:00-11:30, 13:30-15:30). S sebou je potřeba přinést platný cestovní doklad a doklad o pobytu v ČLR (platné vízum).

1. Jestliže jste zapsáni ve Zvláštním seznamu voličů, vedeném na našem GK, a budete v době voleb mimo území ČLR, můžete si podat žádost o vydání voličského průkazu, na který můžete volit (v ČR nebo v jiné zemi, kde máme zastupitelský úřad). Takovou žádost můžete podat nejpozději do 1. října 2021.

2. Jestliže jste zůstali zapsáni ve Zvláštním seznamu voličů, vedeném na našem GK, ale z území ČLR jste již definitivně odcestovali, napište nám email na chengdu@embassy.mzv.cz, abychom Vám mohli poslat formulář a další informace. K tomu, abyste mohli být opětovně zapsáni do stálého seznamu voličů, vedeného na území ČR, je totiž nutné, abyste podali žádost o vyškrtnutí ze Zvláštního seznamu voličů vedeného naším úřadem. Na základě Vaší žádosti Vám vystavíme a zašleme potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného naším úřadem, abyste se mohli nechat zapsat do stálého seznamu voličů v místě svého trvalého bydliště v ČR, příp. abyste se mohli nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů, vedeného jiným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí.

Prosíme, abyste svou žádost o vyškrtnutí ze Zvláštního seznamu voličů nenechávali na poslední chvíli. Učiňte tak podle možností co nejdříve, aby Vám mohlo být doručeno potvrzení o vyškrtnutí nejpozději během září 2021. Toto potvrzení je pak následně nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodě máte své trvalé bydliště, popřípadě v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu máte své trvalé bydliště.

Na 179. jednání Státní volební komise, které se uskutečnilo 24. srpna 2021, bylo provedeno losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic. Výsledky losování je možné nalézt na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR zde.

 

Oznámení VZÚ o době a místě konání voleb_2021

Oznámení VZÚ o době a místě konání voleb_2021

Více informací o hlasování lze nalézt v přiložených dokumentech níže. Doporučujeme jejich důkladné pročtení.

Oznámení VZÚ o době a místě konání voleb_2021 (PDF, 724 KB)

Voličský průkaz_PSP 2021 (PDF, 28 KB)

Hlasování v zahraniční_PSP 2021 (PDF, 56 KB)

Informace o způsobu hlasování na ZÚ_PSP 2021 (PDF, 70 KB)

Seznam zaregistrovaných KL - Ústecký kraj - volby 2021 (PDF, 51 KB)

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR zde.