česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Vízové informace

Změny v oblasti cestovního zdravotního pojištění u pobytů nad 90 dnů

info_1

Od 2. 8. 2021 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců, k zásadní změně při předkládání dokladu o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů. více ►

Přijímání žádostí o víza a pobyty na Generálním konzulátu ČR v Chengdu s ohledem na COVID-19

thumb_visa_02

Generální konzulát České republiky v Chengdu postupně obnovuje v omezené míře některé úkony v rámci vízové agendy. Jejich přehled je uveden níže. více ►

Předkládání dokladu o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění

varovani_symbol

Žadatelé o schengenská víza a dlouhodobá víza a povolení k pobytu za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti mají povinnost předložit doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění. více ►

Povinnost cizinců absolvovat adaptačně-integrační kurzy

pisemne_testy

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen… více ►

Dočasné uzavření českých vízových center v Číně a omezení konzulárních služeb

thumb

S ohledem na vydání ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým ukládá mj. i Generálnímu konzulátu ČR v Chengdu nepřijímat žádosti o víza a pobytová oprávnění, nevést o nich řízení a nevydávat o nich rozhodnutí, včetně udělování… více ►

Novela Vízového kodexu

thumb

Dne 2. února 2020 vstoupila v účinnost novela Vízového kodexu. Některé změny, které se dotýkají i postupu při podávání žádostí o schengenská víza, shrnujeme níže. více ►

Informační publikace pro cizince a Mapa pracovišť odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR

S cílem pomoci cizincům v orientaci v nových podmínkách v předmigračním období níže uvádíme odkazy na informační publikace pro cizince a mapu pracovišť odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky. více ►

Nový systém pro objednávání žadatelů o dlouhodobá víza a pobyty

Počínaje od 27. listopadu 2017, žadatelé a rezidenti z provincií spadajících do působnosti našeho zastupitelského úřadu (Sichuan, Yunnan, Guizhou, Guangxi a Chongqing), kteří budou chtít podat žádost o dlouhodobé vízum či dlouhodobé povolení k… více ►

Úprava systému u podávání žádostí o krátkodobá schengenská víza do ČR

S novelou Vízového kodexu s účinností od 2. února 2020 došlo k úpravě systému stávajících možností podávání žádostí o krátkodobá schengenská víza do ČR. více ►