česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Dlouhodobá víza a pobyty - více než 90 dnů

Obecné informace k podání žádosti o dlouhodobé vízum nebo o povolení k dlouhodobému pobytu

Dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému pobytu opravňují ke vstupu a pobytu na území ČR po dobu delší než 90 dnů. Současně opravňují ke krátkodobému pobytu (do 90 dnů) v dalších státech schengenského prostoru za nevýdělečným účelem.

Dlouhodobé vízum se uděluje jako vícenásobné s dobou platnosti nejvýše 1 rok.

Dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu se uděluje za účelem převzetí povolení k dlouhodobému (i trvalému) pobytu s dobou platnosti 60 dnů.  Po příjezdu na území ČR cizinec na příslušné pobočce Ministerstva vnitra požádá o vydání příslušného povolení k dlouhodobému (či trvalému) pobytu.

Více informací o tom, kdy podat žádost o dlouhodobé vízum a kdy o povolení k dlouhodobému pobytu naleznete v článku Vízum vs. pobyt.

Náležitosti žádosti:

 • formulář
 • cestovní doklad (pas)
 • biometrické údaje – otisky prstů
 • poplatek
 • podpůrné doklady prokazující
  • účel pobytu
  • ubytování
  • finanční prostředky
 • komplexní cestovní zdravotní pojištění sjednané u Pojišťovny VZP (popř. na prvních 90 dnů pobytu cestovní zdravotní pojištění v rozsahu nutné a neodkladné péče (uzavřené i u jiné pojišťovny) a na zbývající dobu cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče uzavřené u VZP. 
  • na cizince, kteří jsou/budou účastníky veřejného zdravotního pojištění se tato povinnost nevztahuje a předkládají pojistnou smlouvu v rozsahu nutné a neodkladné péče na dobu, než se na ně bude vtahovat veřejné zdravotní pojištění, tedy na dobu nejméně 40 dnů ode dne udělení víza. 

Podrobnější informace o náležitostech naleznete v článcích podle účelu pobytu. 

Náležitosti žádosti nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie, odpovídá-li aktuální podobě. Podpůrné doklady a doklad o cestovním zdravotním pojištění musí být předloženy v českém jazyce nebo úředním překladu do českého jazyka. Na úřední dokumenty se může vztahovat požadavek na vyšší ověření.


Kdo podává žádost

Žádost se podává osobně. Za dítě mladší 15 let podá žádost rodič nebo jiný zákonný zástupce.


Kde podat žádost

Žádost se podává na zastupitelském úřadu ČR podle místní příslušnosti ve státě, jehož je žadatel občanem nebo v němž má povolen pobyt. Pakliže se v tomto státě nenachází zastupitelský úřad ČR, žádost se podává na konzulárně příslušném zastupitelském úřadu ČR v jiném akreditovaném státě (často sousedním).


Rezervace termínu pro podání žádosti

Žadatelé a rezidenti z provincií (Sichuan, Yunnan, Guizhou, Guangxi a Chongqing), kteří budou chtít podat žádost o dlouhodobé vízum a dlouhodobé povolení k pobytu na Generálním konzulátu ČR v Chengdu si musí předem rezervovat termín podání žádosti prostřednictvím e-mailové schránky visa_chengdu@mzv.cz

Více informací ohledně rezervace termínu a potřebných náležitostí naleznete na: http://www.mzv.cz/chengdu/cz/konzularni_informace/vizove_informace/novy_system_pro_objednavani_zadatelu_o.html


Informace o stavu řízení

Ministerstvo vnitra ČR umožňuje sledovat stav Vaší žádosti dle čísla jednacího (popřípadě čísla "ŽOV") zdehttps://frs.gov.cz/cs/ioff/application-status


Rozhodnutí o vízu

O udělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému (trvalému) pobytu rozhoduje Ministerstvo vnitra. Lhůty pro vyřízení se liší podle typu víza a účelu pobytu.


Neudělení víza

V případě neudělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému (trvalému) pobytu lze podat odvolání přímo Ministerstvu vnitra, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení informace o neudělení. Ministerstvo vnitra odvolání posoudí ve lhůtě 60 dnů.


Vstup na území

Udělení víza automaticky nezaručuje vstup na území.


Ohlašovací povinnost

Cizinec starší 15 let je povinen do 3 pracovních dní ode dne vstupu na území ohlásit na místně příslušné pobočce Služby cizinecké policie místo pobytu.


Prodloužení dlouhodobého víza/povolení k dlouhodobému pobytu

Dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu prodlužuje Ministerstvo vnitra na území ČR v případě, že důvod pobytu trvá.


 

 

Právní zdroje:

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

Užitečné odkazy:

Ministerstvo vnitra