česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Předkládání rejstříku trestů

Generální konzulát ČR v Chengdu žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobým a trvalým pobytům, aby spolu se svými žádostmi předkládali doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož jsou občanem a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých pobývali v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává, a to v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.