česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Požadavek na biometriku (otisky prstů)

Zavedení Vízového informačního systému (VIS) dne 12. října 2015

Od 12. října 2015 je při podání žádosti od všech žadatelů o schengenské vízum na území ČLR požadováno poskytnutí biometrických dat (10 otisků prstů a digitální fotografie). Jedná se o jednoduchý proces, který trvá pouze několik minut.

Při prvním podání žádosti se žadatel musí dostavit na osobně. Biometrická data a údaje uvedené v žádosti o vízum jsou následně nahrány do databáze VIS a uloženy po dobu pěti let. Osoby, jež cestují do schengenského prostoru častěji, budou muset tuto proceduru podstoupit pouze jednou v rámci pěti let, neboť otisky prstů budou zkopírovány ze složky předchozí žádosti uložené ve VIS.

VIS bude obsahovat všechny žádosti o schengenská víza a rozhodnutí konzulátů jednotlivých členských států o nich. Toto opatření usnadňuje proceduru žádosti o vízum a kontroly na vnější hranici Evropské unie a zároveň zvýší celkovou bezpečnost. Snímání biometrických údajů ochrání žadatele o vízum před krádeží identity a zamezí chybné identifikaci, která v některých případech vede k zamítnutí žádosti o vízum či nevpuštění oprávněné osoby na území. Rovněž bude snáz zavedeno zákonné využití dřívějších víz a cestovní historie žadatelů (např. při žádosti o vízum pro více vstupů).

Výjimky z požadavku na sejmutí otisků prstů se vztahují na omezený počet žadatelů, např. děti do 12 let či žadatele, jejichž otisky prstů je fyzicky nemožné sejmout.

Schengenská víza vydaná před 12. říjnem 2015 zůstávají nadále v platnosti.