česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ADS skupiny

Zde naleznete tabulku, která shrnuje náležitosti žádosti, které cestovní kanceláře předkládají, když žádají o ADS schengenská víza ve vízovém centru v Chengdu, Chongqingu a Kunmingu. 
 

Mimo níže uvedené je třeba předložit formulář žádosti, cestovní doklad a fotografii pro každého účastníka zájezdu. 

 Dokument 

 Požadavek 

 Průvodní dopis 

 (itinerář, přehled ubytování a seznam účastníků  zájezdu) 

Jedná se o představení ADS skupiny ve formě průvodního dopisu, který musí být podepsán představitelem pořadatelské cestovní kanceláře. 

Součástí průvodního dopisu je seznam účastníků spolu se seznamem měst a zemí, které skupina během pobytu v schengenském prostoru navštíví. Seznam hotelů, ve kterých se bude skupina zdržovat a kontaktní informace na každý z nich. 

 

 Letenky 

 

 V případě ADS skupin není nutné předkládat rezervace  letenek.  

 Závazek k úhradě nákladů spojených se zájezdem

 Závazek cestovní kanceláře k  uhrazení veškerých nákladů spojených s pobytem v  schengenském prostoru. V rámci závazku musí být výslovně  zmíněno uhrazení letenek a ubytování. Tento závazek musí být  opatřen razítkem cestovní kanceláře a podpisem jejího  představitele. 

 

 Výpis z bankovního účtu každého účastníka

 Vytištěný výpis z bankovního účtu za poslední 3 měsíce, nikoliv  vkladního účtu.

 “Hukou” (domovská kniha) každého účastníka 

 Kopie celého "hukou" každého účastníka. 

 

 Cestovní pojištění 

 Kopii dokladu o cestovním zdravoním pojištění pro každého účastníka zájezdu. Může být předložen i doklad prokazující výše uvedené pro celou skupinu najednou. 

 

Dále je třeba předložit: 

 • u zaměstnanců:
  • dopis od zaměstnavatele (v angličtině nebo v čínštině s překladem do angličtiny) na hlavičkovém papíře podniku opatřený razítkem, podpisem a datem, ve kterém se jasně uvádí:

   • adresa, telefonní a faxové číslo zaměstnávajícího podniku,

   • jméno a pracovní zařazení pracovníka zaměstnávajícího podniku, který připojuje svůj podpis,

   • jméno žadatele, jeho pracovní zařazení, výše platu a doba trvání pracovního poměru,

   • schválení dovolené nebo absence,

  • razítkem opatřená kopie povolení k podnikání zaměstnávajícího podniku,

 • u důchodců: doklad o důchodu nebo jiném pravidelném příjmu
 • u nezaměstnaných osob:

  • u ženatých/vdaných osob: dopis o zaměstnání a příjmu manžela nebo manželky a notářsky potvrzený oddací list ověřený ministerstvem zahraničních věcí,

  • u svobodných/rozvedených/ovdovělých osob: jakýkoli další doklad o pravidelném příjmu

 • u nezletilých osob (mladší 18 let): studijní průkaz a originál dopisu školy, v němž se uvádí:
  • úplná adresa, telefonní číslo školy,
  • povolení absence,
  • jméno a pracovní zařazení osoby, která povolení uděluje,
  • notářské potvrzení rodinného vztahu nebo doklad o poručenství s ověřením ministerstva zahraničních věcí,
  • u nezletilých osob, které cestují samy nebo pouze s jedním rodičem: notářsky potvrzené povolení cestovat od obou rodičů nebo zákonných poručníků s ověřením ministerstva zahraničních věcí a mimo Čínu pak potvrzené příslušnými orgány v zemi bydliště rodičů / zákonných poručníků.