česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kultura / Sport

Schengenské (krátkodobé) vízum za účelem kulturních/sportovních akcí.

Náležitosti k žádosti o udělení víza:

 1. formulář žádosti,

 2. cestovní doklad,

 3. fotografie,

 4. cestovní zdravotní pojištění,

 5. originál zvacího dopisu organizátora akce v cílové zemi:

  • na hlavičkovém papíře, kde se uvádí:

   • účel a délka trvání pobytu,

   • podrobný program a plán cesty,

   • orientační náklady na studium/provozování sportu a subjekt, který je bude hradit,

   • informace o ubytování po dobu předpokládaného pobytu,

 6. originál dopisu od čínské kulturní nebo sportovní organizace (dopis musí být v angličtině nebo v čínštině s překladem do angličtiny),

  • na hlavičkovém papíře s razítkem, kde se jasně uvádí:

   • adresa a kontaktní údaje organizace,

   • jméno a pracovní zařazení pracovníka, který připojuje svůj podpis,

   • jméno, pracovní zařazení, výše platu a doba trvání pracovního poměru (pouze v případě pracovníků),

   • potvrzení o účasti,

   • subjekt, který bude hradit náklady na cestu a pobyt,

   • kopie povolení k podnikání (s překladem do angličtiny).

 7. u nezletilých osob (mladší 18 let): studijní průkaz a originál dopisu školy, v němž se uvádí:

  • úplná adresa, telefonní číslo školy,
  • povolení absence,
  • jméno a pracovní zařazení osoby, která povolení uděluje,
  • notářské potvrzení rodinného vztahu nebo doklad o poručenství s ověřením ministerstva zahraničních věcí,
  • u nezletilých osob, které cestují samy nebo pouze s jedním rodičem: notářsky potvrzené povolení cestovat od obou rodičů nebo zákonných poručníků s ověřením ministerstva zahraničních věcí a mimo Čínu pak potvrzené příslušnými orgány v zemi bydliště rodičů / zákonných poručníků.