česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Návštěva rodiny / přátel

Seznam podpůrných dokladů, které musejí předložit žadatelé cestující za účelem návštěvy rodiny/přátel.

Náležitosti k žádosti o udělení víza:

 1. formulář žádosti,

 2. cestovní doklad,

 3. fotografie,

 4. rezervace letu: rezervace zpáteční letenky,

 5. u čínských státních příslušníků: kopie všech stran „Hukou“,

 6. doklad o ubytování: po celou dobu předpokládaného pobytu,

 7. doklad o cestovním zdravotním pojištění,

 8. zvací dopis (ne starší šesti měsíců):

  • dopis psaný volnou formou, v případě právnické osoby na hlavičkovém papíře a podepsaný pověřenou osobou. V případě fyzické osoby dopis s úředně ověřeným podpisem. Zvoucí osoba v dopise uvede jméno zvané osoby, datum narození, příp. číslo pasu a informaci o cestě a pobytu cizince – účel, délka a místo pobytu atd. Zvoucí osoba zašle originál dopisu poštou nebo nascannovanou kopii e-mailem cizinci, který jej předloží při podání vízové žádosti.

 9. originál finanční záruky poskytované sponzorem:

  • pokud sponzor žije v cílové zemi:

   • doklad o pravidelných příjmech za poslední 3 měsíce nebo

   • garanční závazek podle vnitrostátních právních předpisů cílové země,

  • pokud sponzor žije v Číně, ale zve žadatele, aby s ním cestoval do cílové země:

   • podepsaný garanční dopis,

   • kopie povolení k pobytu v Číně,

   • doklad o pravidelném příjmu (dopis od zaměstnavatele),

   • doklad o bydlišti v cílové zemi nebo pozvánka k pobytu u blízké rodiny,

 10. doklad o vztahu se sponzorem:

  • u rodinných návštěv: notářsky ověřené potvrzení od rodiny,

 11. vztah se sponzorem ověřený ministerstvem zahraničních věcí ČLR:

  • u návštěv u přátel: vztah prokazatelný originálními doklady, originálními fotografiemi, zvacím dopisem atd.

 12. doklad o finančním zajištění žadatele: výpisy z bankovního účtu za poslední 3 měsíce, nikoliv vkladního účtu:

  • u zaměstnanců:
   • dopis od zaměstnavatele (v angličtině nebo v čínštině s překladem do angličtiny) na hlavičkovém papíře podniku opatřený razítkem, podpisem a datem, ve kterém se jasně uvádí:

    • adresa, telefonní a faxové číslo zaměstnávajícího podniku,

    • jméno a pracovní zařazení pracovníka zaměstnávajícího podniku, který připojuje svůj podpis,

    • jméno žadatele, jeho pracovní zařazení, výše platu a doba trvání pracovního poměru,

    • schválení dovolené nebo absence,

   • razítkem opatřená kopie povolení k podnikání zaměstnávajícího podniku,

  • u důchodců: doklad o důchodu nebo jiném pravidelném příjmu
  • u nezaměstnaných osob:

   • u ženatých/vdaných osob: dopis o zaměstnání a příjmu manžela nebo manželky a notářsky potvrzený oddací list ověřený ministerstvem zahraničních věcí,

   • u svobodných/rozvedených/ovdovělých osob: jakýkoli další doklad o pravidelném příjmu

  • u nezletilých osob (mladší 18 let): studijní průkaz a originál dopisu školy, v němž se uvádí:
   • úplná adresa, telefonní číslo školy,
   • povolení absence,
   • jméno a pracovní zařazení osoby, která povolení uděluje,
   • notářské potvrzení rodinného vztahu nebo doklad o poručenství s ověřením ministerstva zahraničních věcí,
   • u nezletilých osob, které cestují samy nebo pouze s jedním rodičem: notářsky potvrzené povolení cestovat od obou rodičů nebo zákonných poručníků s ověřením ministerstva zahraničních věcí a mimo Čínu pak potvrzené příslušnými orgány v zemi bydliště rodičů / zákonných poručníků.

 

Mimo výše uvedené je taktéž možné podat žádost, jejíž součástí je ověřené pozvání cizinecké police.