česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obchodní cesta, jednání, konference či seminář

Schengenské (krátkodobé) vízum za účelem obchodní cesty, jednání, účasti na konferenci či semináři.

Náležitosti k žádosti o udělení víza:

 1. formulář žádosti,

 2. cestovní doklad,

 3. fotografie,

 4. doklad o cestovním zdravotním pojištění,

 5. doklad o finančním zajištění:

  • výpisy z bankovního účtu za poslední 3 měsíce, nikoliv vkladního účtu,

  • doklad o platební schopnosti zaměstnávajícího podniku v případě, že podnik hradí náklady na cestu a pobyt, nebo

  • doklad o vlastním finančním zajištění v případě, že si náklady na cestu a pobyt žadatel hradí sám:

   • doklad o finančním zajištění zaměstnance:

    • razítkem opatřená kopie povolení k podnikání zaměstnávajícího podniku,

    • dopis od zaměstnavatele (v angličtině nebo v čínštině s překladem do angličtiny) na hlavičkovém papíře podniku opatřený razítkem, podpisem a datem, ve kterém se jasně uvádí:

     • adresa, telefonní a faxové číslo zaměstnávajícího podniku,

     • jméno a pracovní zařazení pracovníka zaměstnávajícího podniku, který připojuje svůj podpis,

     • jméno žadatele, jeho pracovní zařazení, výše platu a doba trvání pracovního poměru,

     • schválení dovolené nebo absence,

 6. povolení k podnikání podniku, kde je žadatel zaměstnán, a originál dopisu zaměstnavatele:

  • razítkem opatřená kopie povolení k podnikání,

   • na hlavičkovém papíře opatřeném razítkem a podpisem, kde se jasně uvádí:

    • úplná adresa a kontaktní osoby společnosti,

    • jméno a pracovní zařazení pracovníka, který připojuje svůj podpis,

    • jméno, pracovní zařazení, výše platu a doba trvání pracovního poměru,

    • účel návštěvy,

    • potvrzení pracovního zařazení po návratu,

     • osoba nebo subjekt, který bude hradit náklady na cestu a pobyt žadatele,

 7. originál zvacího dopisu organizátora akce nebo odborné přípravy,

  • na hlavičkovém papíře opatřeném razítkem a podpisem, kde se jasně uvádí:

  • úplná adresa a kontaktní údaje společnosti,

  • jméno a pracovní zařazení pracovníka, který připojuje svůj podpis,

  • účel a délka trvání návštěvy,

  • podrobný program,

  • osoba nebo subjekt, který bude hradit náklady na cestu a pobyt žadatele,

 8. informace o tom, zda sponzor poskytuje finanční záruku na návrat žadatele do Číny,

 9. doklad o případné registraci v obchodní komoře,

 10. pracovní povolení (vyžaduje-li se): pracovní povolení může být nutné v těchto případech:

  • odborná příprava v obchodní oblasti vykonávaná na pracovní pozici,

  • práce pro podnik v cílovém členském státu.