česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ověřené pozvání cizinecké policie

Schengenské (krátkodobé) vízum na základě pozvání ověřeného Službou cizinecké policie

 

Náležitosti k žádosti o udělení víza:

 • formulář
 • cestovní doklad
 • fotografie
 • biometrické údaje – otisky prstů
 • poplatek
 • tiskopis pozvání
 • podle rozsahu pozvání příp. další podpůrné doklady
  • o finančních prostředcích v případě, že zvoucí osoba v ověřeném pozvání uvede, že výdaje cizince během pobytu nehradí (např. výpis z účtu)
  • o záměru opustit území ČR / schengenského prostoru před skončením platnosti víza (např. rezervace jízdenky/letenky, doklad o finančních prostředcích na zpáteční cestu, doklad o zaměstnání, doklad o vlastnictví nemovitosti, doklad prokazující rodinné nebo pracovní vazby)
 • cestovní zdravotní pojištění pro celý schengenský prostor (v ověřeném pozvání se zvoucí osoba zavazuje poskytnout pojištění pouze pro území ČR)
 • u čínských státních příslušníků: kopie všech stran „Hukou

Pozváním se zde myslí úřední tiskopis ověřený Službou cizinecké policie (podle místa trvalého bydliště), nikoli pozvání volnou formou – více viz Jak pozvat cizince.

Pozvání k návštěvě ČR ověřené Službou cizinecké policie je tiskopisem prokazujícím závazek zvoucí osoby, že uhradí veškeré nebo částečné náklady spojené s pobytem cizince. Podle rozsahu pozvání nemusí cizinec při podání žádosti o vízum předkládat v plné šíři jinak běžně požadované podpůrné dokumenty o účelu pobytu, ubytování a finančních prostředcích. Tiskopis pozvání zvoucí osoba zašle korespondenčně žadateli – při podání žádosti o vízum se předkládá v originále.