česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Studium nebo vědecký výzkum

Schengenské (krátkodobé) vízum za účelem studia nebo vědeckého výzkumu

 

Náležitosti k žádosti o udělení víza:

 • formulář
 • cestovní doklad
 • fotografie
 • biometrické údaje – otisky prstů
 • poplatek 
 • podpůrné doklady
  • o účelu cesty (např. doklad o potvrzení o zápisu nebo přijetí ke studiu, dohoda o hostování uzavřená s výzkumnou organizací aj.)
  • o ubytování (např. potvrzení školy nebo vědecké instituce o zajištění ubytování, rezervace aj.)
  • o finančních prostředcích (např. výpis z účtu, doklad o přiznání stipendia/grantu aj.)
  • o záměru opustit území ČR / schengenského prostoru před skončením platnosti víza (např. rezervace jízdenky/letenky, doklad o finančních prostředcích na zpáteční cestu, doklad o zaměstnání, doklad o vlastnictví nemovitosti, doklad prokazující rodinné nebo pracovní vazby aj.)
 • cestovní zdravotní pojištění
 • u čínských státních příslušníků: kopie všech stran „Hukou
 • pokud žadatel studuje k žádosti se rovněž předkládá studijní průkaz a originál dopisu ze školy, v němž se uvádí:
  • úplná adresa, telefonní číslo školy,
  • povolení absence,
  • jméno a pracovní zařazení osoby, která povolení uděluje

V případě vědeckého pracovníka musí být předloženo potvrzení vysílající instituce obsahující:

 • úplná adresa, telefonní číslo instituce
 • jméno a pracovní zařazení osoby, která povolení uděluje

 

Užitečné odkazy: