česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Turistika, lázeňský pobyt, léčba

Schengenské (krátkodobé) vízum za účelem turistiky, lázeňského pobytu, léčby apod.

Náležitosti k žádosti o udělení víza:

 1. formulář žádosti,

 2. cestovní doklad,

 3. fotografie,

 4. rezervace letu: rezervace zpáteční letenky,

 5. u čínských státních příslušníků: kopie všech stran „Hukou“,

 6. doklad o ubytování: po celou dobu předpokládaného pobytu,

 7. cestovní program: dokumenty jasně dokládající cestovní program žadatele (rezervace přepravy, plán cesty atd.),

 8. doklad o cestovním zdravotním pojištění,

 9. doklad o finančním zajištění žadatele: výpisy z bankovního účtu za poslední 3 měsíce, nikoliv vkladního účtu:

 • u zaměstnanců:
  • dopis od zaměstnavatele (v angličtině nebo v čínštině s překladem do angličtiny) na hlavičkovém papíře podniku opatřený razítkem, podpisem a datem, ve kterém se jasně uvádí:

   • adresa, telefonní a faxové číslo zaměstnávajícího podniku,

   • jméno a pracovní zařazení pracovníka zaměstnávajícího podniku, který připojuje svůj podpis,

   • jméno žadatele, jeho pracovní zařazení, výše platu a doba trvání pracovního poměru,

   • schválení dovolené nebo absence,

  • razítkem opatřená kopie povolení k podnikání zaměstnávajícího podniku,

 • u důchodců: doklad o důchodu nebo jiném pravidelném příjmu
 • u nezaměstnaných osob:

  • u ženatých/vdaných osob: dopis o zaměstnání a příjmu manžela nebo manželky a notářsky potvrzený oddací list ověřený ministerstvem zahraničních věcí,

  • u svobodných/rozvedených/ovdovělých osob: jakýkoli další doklad o pravidelném příjmu

 • u nezletilých osob (mladší 18 let): studijní průkaz a originál dopisu školy, v němž se uvádí:
  • úplná adresa, telefonní číslo školy,
  • povolení absence,
  • jméno a pracovní zařazení osoby, která povolení uděluje,
  • notářské potvrzení rodinného vztahu nebo doklad o poručenství s ověřením ministerstva zahraničních věcí,
  • u nezletilých osob, které cestují samy nebo pouze s jedním rodičem: notářsky potvrzené povolení cestovat od obou rodičů nebo zákonných poručníků s ověřením ministerstva zahraničních věcí a mimo Čínu pak potvrzené příslušnými orgány v zemi bydliště rodičů / zákonných poručníků.

 

V případě žádosti o schengenské vízum za účelem lázeňského pobytu, léčby apod. lze účel pobytu prokázat například pozváním od zvoucí osoby, dokladem cestovní kanceláře, lázní nebo zdravotnického zařízení, rezervace organizovaného zájezdu apod.