česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zácvik zaměstnanců zahraničních firem

V případech, kdy se jedná o zácvik cizinců (zaměstnanců zahraničních zaměstnavatelů) z tzv. třetích zemí, tj. netýká se občanů zemí EU resp. Evropského hospodářského prostoru popř. jejich rodinných příslušníků, je možné podat žádost:

  1. o krátkodobé vízum, umožňující výkon zácviku do 90 dnů pobytu na území ČR; nebo
  2. o dlouhodobé vízum, umožňující výkon zácviku do 6 měsíců pobytu na území ČR.

 

V obou případech se jedná o účel „ostatní“ a k žádosti je potřeba doložit jako potvrzení účelu pobytu dopis Svazu průmyslu a dopravy ČR konstatující naplnění vymezených podmínek, s doporučením ve věci udělení víza.

Žádost na Svaz průmyslu a dopravy ČR o posouzení splnění podmínek zácviku může podat kterákoliv česká právnická nebo fyzická osoba, u níž bude cizinec zácvik vykonávat, tj. možnost podat žádost o posouzení není žádným způsobem vázána na případné členství žadatele ve Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Dopis konstatující naplnění vymezených podmínek, s doporučením ve věci udělení víza, pak poskytovatel zácviku zasílá žadateli o vízum (zaměstnanec zahraniční firmy), který jej s ostatními dokumenty přikládá ke své žádosti o vízum na Generální konzulát ČR v Šanghaji.


Pro odborný zácvik na konkrétní pozici může rovněž cizinec, který bude zaměstnán na časově vymezené období za účelem zvyšování svých dovedností a kvalifikace ve zvoleném zaměstnání (stáž), požádat Úřad práce o pracovní povolení, avšak na dobu nejdéle 6 měsíců. Toto období může být prodlouženo, nejdéle však na dobu potřebnou pro získání odborné kvalifikace podle předpisů platných v České republice. Úřad práce vydává v tomto případě pracovní povolení bez ohledu na situaci na trhu práce.