česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Předkládání dokladu o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění

(Archivní článek, platnost skončena 08.04.2022.)

Žadatelé o schengenská víza a dlouhodobá víza a povolení k pobytu za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti mají povinnost předložit doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění.

Vzor potvrzení přijímacího subjektu (DOCX, 137 KB)

 

U schengenských víz se doklad předkládá při podání žádosti – jeho předložení je podmínkou pro přijetí žádosti.

U dlouhodobých víz a povolení k pobytu se doklad předkládá při vyzvednutí víza, nikoliv při podání žádosti.

 

Doklad se vyžaduje u těchto víz / povolení k pobytu:

● schengenské vízum za účelem studia

● schengenské vízum za účelem zaměstnání

● schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání

  schengenské vízum za účelem vědeckého výzkumu

● schengenské vízum za účelem kulturním

● schengenské vízum za účelem sportovním

● schengenské vízum za účelem zácviku

● schengenské vízum za účelem ostatní při podnikání

● zaměstnanecká karta

● modrá karta

● karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

● dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

● dlouhodobé vízum za účelem podnikání

● dlouhodobé vízum za účelem studia

● dlouhodobé vízum za účelem ostatní při jiných vzdělávacích aktivitách

● dlouhodobé vízum za účelem zácviku 

● dlouhodobé vízum za účelem kulturním

● dlouhodobé vízum za účelem sportovním

● mimořádné pracovní vízum

● povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia

● povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu

 

Doklad vydá subjekt, který žadatele přijímá, t.j. zaměstnavatel nebo škola (univerzita). Ten se jeho vystavením zavazuje, že žadateli zajistí

● ubytování po celou dobu pobytu, včetně místa, kde bude vykonána karanténa v případě jejího nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví,

● zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu pobytu,

● úhradu zdravotní péče, není-li zajištěna jinak (výjimka: tento bod se nevztahuje na držitele povolení k dlouhodobému pobytu),

● návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR (výjimka: tento bod se nevztahuje na držitele povolení k dlouhodobému pobytu).
 

 

Doklad není nutné předložit v originále, může být žadateli zaslán zaměstnavatelem či vzdělávací institucí formou skenu emailem - pro účely předložení dokladu na zastupitelském úřadu vytiskněte sken i doprovodný email.Právní zdroje:

● Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 2. října 2020 (č.j. MZDR 20599/2020-32/MIN/KAN)

● Povinnost předložit doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění: bod I.5 ochranného opatření, resp. § 31 odst. 3 písm. b) zákona o pobytu cizinců