česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nový systém pro objednávání žadatelů o dlouhodobá víza a pobyty

Počínaje od 27. listopadu 2017, žadatelé a rezidenti z provincií spadajících do působnosti našeho zastupitelského úřadu (Sichuan, Yunnan, Guizhou, Guangxi a Chongqing), kteří budou chtít podat žádost o dlouhodobé vízum či dlouhodobé povolení k pobytu na Generálním konzulátu ČR v Chengdu si musí předem rezervovat termín podání žádosti prostřednictvím e-mailové schránky visa_chengdu@mzv.cz
 

Pravidlo objednávání: 1 žadatel = 1 email

Současně platí výjimka pro nezletilé děti, které budou podávat žádost o pobytové oprávnění spolu se zákonným zástupcem. Tyto nezletilé děti lze objednat v rámci emailu – objednávky termínu k příjmu žádosti o pobytové oprávnění jejich zákonného zástupce.

Emailové žádosti o stanovení termínu k příjmu žádostí pro všechny druhy dlouhodobých pobytových oprávnění budou řazeny do jedné nekonečné fronty dle data, hodiny, minuty a vteřiny doručení do e-mailové schránky zastupitelského úřadu.

Do pořadí doručených emailů Generální konzulát žádným způsobem nezasahuje, pořadí nemění a neovlivňuje. Stanovené termíny jsou pevné, nelze je měnit, a to ani ze strany žadatele, ani ze strany Generálního konzulátu.

Na žádosti o změnu termínu pro příjem žádostí o pobytové oprávnění nebude Generální konzulát odpovídat. V případě zrušení termínu ze strany žadatele nebo v případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nemůže k podání žádosti dostavit, nelze stanovit nový termín bez obdržení nové objednávky, tj. žadatel musí o nový termín požádat opět standardním způsobem.

Povinné náležitosti emailové objednávky

Emailová žádost o termín musí být uvedena v anglickém nebo českém jazyce a vždy obsahovat vyplněný jednotný formulář, kde budou uvedeny údaje, bez kterých bude e-mail vyřazen a nebude dále zpracováván:

  • Jméno a příjmení žadatele

  • Účel (typ) dlouhodobého víza / pobytu

  • Kontaktní údaje žadatele (e-mail a telefon)

  • Číslo cestovního dokladu 

  • Kopie (příloha ve formátu PDF, DOC, JPG nebo JPEG) datové stránky cestovního dokladu žadatele s fotografií a osobními údaji

  • Kopie (příloha ve formátu PDF, DOC, JPG nebo JPEG) stránky dokladu prokazujícího účel pobytu (např. potvrzení o přijetí ke studiu, kopie rodného nebo oddacího listu, výpis z obchodního rejstříku, první strana pracovní smlouvy apod.)

Bez výše uvedených náležitostí a příloh  je objednávka považována za neplatnou!

Žadatelé s platným termínem rezervace pro podání žádosti o Dlouhodobá víza či Dlouhodobý pobyt podávají svojí žádost osobně na Generálním konzulátu ČR v Chengdu.

Po obdržení potvrzujícího emailu s Vaším termínem si jej prosím vytiskněte a vezměte sebou při podání žádosti.

Kapacita termínů je 16 žádostí týdně, 64 žádostí měsíčně (4 týdny).

Děkujeme za Vaše pochopení