česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Chengdu - Chongqing Economic Cluster - velkolepý projekt dvouměstí jako stimul ekonomického rozvoje čínského západu a sektorové příležitosti pro české firmy

V Chengdu byl představen velkorysý plán vytvoření ekonomického clusteru tvořeného městy Chengdu a Chongqing a přilehlými oblastmi. V podstatě se jedná o spojení dvou samostatných megalopolí do jednoho velkého ekonomického celku, jehož cílem je vyzdvižení ekonomického významu nového dvouměstí. 

Dvouměstí Chengdu – Chongqingse má stát centrem vědeckých a technologických inovací vyvíjených v rovnováze s vysokou životní úrovní a kvalitou života. Dopravní infrastruktura bude zkvalitněna a obě města, doposud spojena rychlovlakem dosahujícím rychlosti 300 km/hod., budou spojena novou tratí, po které bude jezdit vlak rychlostí 400 km/hod., čímž se sníží čas nutný k přepravě osob mezi městy na 40 minut.

Nejprve několik čísel ke clusteru Chengdu – Chongqing: HDP činí 7 trilionů RMB, pokrývá oblast 185 000 km2, obývá jej 110 mil. obyvatel, úroveň urbanizace dosáhla 58,5%, roční HDP na osobu činí 62 588 RMB.

Osm hlavních úkolů clusteru Chengdu – Chongqing – sektorové příležitosti i pro české firmy:

a) zlepšení konektivity:

- Chengdu Hub sestávající z 9 tratí pro rychlovlaky (nový rychlovlak Chengdu – Chongqing viz výše), 5 klasických železnic a 3 železničních okruhů, s cílem zkrátit cestu mezi nejvýznamnějšími městy clusteru na 1 hodinu; propojit Chengdu a Chongqing s hlavními městy okolních provincií tratí zkracující cestu na 3 hodiny; velké ekonomické oblasti východu mají být dosažitelné vlakem do 8 hodin;

- sítě 5G, průmyslový internet, umělá inteligence;

- zdroje čisté energie národní úrovně, rozvoj energetické sítě Sečuán – Chongqing;

- výstavba rezervoárů čisté vody;

b) využití komplementárních výhod jednoho průmyslového systémus klíčovými odvětvími zahrnujícími technologicky pokročilou výrobu, mezinárodní turistiku, finanční centra, centra spotřeby, zemědělská centra;

c) regionální spolupráce v inovacích– zřízení vědeckého inovačního centra, nalézání řešení pro klíčové technologické problémy, optimalizace prostředí pro vývoj inovací a rozvoj podnikání v této sféře;

d) reforma institucí, jejích mechanismů a systému posílením regionální spolupráce, oddělení ekonomické části od části administrativní, zintenzivnění reformu využívání půdy, vytvoření obchodního prostředí světové úrovně;

e) prohloubení mezinárodní spolupráce(zatím bez uvedení dalších podrobností – pozn.);

f) zřízení mezinárodního centra OBOR, podpora otvírání dalších generálních konzulátů, podpora mezinárodním organizacím, kulturní vyzdvižení Sečuánu – Chongqingu na světová fóra;

g) posílení spolupráce v ochraně životního prostředívýstavbou regionální struktury ekologické bezpečnosti, snižováním znečištění ovzduší, výstavbou městských parků, využívání nových možností pro „čistý“ rozvoj;

h) další rozvoj a posílení dosažitelnosti veřejných služeb, mj. rozvojem smart cities technologií.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že v Chengdu bude na přelomu roku 2020/21 otevřeno druhé mezinárodní letiště, čímž se Chengdu stane jedním z několika málo čínských měst, jež takovou mezinárodní leteckou konektivitou disponují. 

Závěrem je možno poukázat na fakt, že i přes obtíže a omezení v cestování se české firmě ELDIS  daří realizace dodávky radarů pro nové mezinárodní letiště v Chengdu. Dokončení výstavby letiště bude přitom již součástí projektu Chengdu – Chongqing Economic Cluster.

Další podrobné rozpracování plánu bude představeno koncem roku 2020.

Roman Musil, ekonomický konzul