česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ekonomický cluster Chengdu - Chongqing z pohledu makroekonomických dat

Dvouměstí Chengdu – Chongqing se má stát centrem vědeckých a technologických inovací vyvíjených v rovnováze s vysokou životní úrovní a kvalitou života. Obrovský ekonomicko – sociální celek (cluster) pracuje s vizí akcelerace regionu mezi mezi nejvýznamnější čínské ekonomické oblasti.

Oblast Chengdu – Chongqing se má v podstatě zařadit po bok tří velkých oblastí východu: Peking – Tianjin - Hebei, Šanghaj s deltou řeky Yangtze a Guangdong – Hong – Kong - Macau. Podívejme se proto na srovnání ekonomických ukazatelů těchto velkých ekonomických celků Číny a jak si v tomto srovnání stojí cluster Chengdu – Chongqing.

Několik čísel ke clusteru Chengdu – Chongqing na úvod: HDP v roce 2020 dosáhlo 7360,16 mld. RMB, pokrývá oblast 185 000 km2, obývá jej 110 mil. obyvatel. Domácí spotřeba dvojměstí dosáhla v r. 2020 částky 3261,21 a podílela se na domácí spotřebě Číny    8,25%.

Tabulka růstu HDP.  

Region

2020 HDP růst

2020 – 1Q  HDP růst

2019 HDP růst

2018 HDP růst

2017 HDP růst

Provincie Sečuán

3,80%

-3,00 %

7,50%

8,00%

8,10%

Chongqing

3,90%

-6,50 %

6,30%

6,00%

9,30%

ČÍNA 

2,30%

-6,80%

6,10%

6,60%

6,90%

Jak můžeme pozorovat z tabulky, obě provincie se ve sledovaném období držely nad průměrem Číny, přičemž s výjimkou r. 2017 dosáhnul Sečuán lepších ekonomických výsledků. Výrazný pokles za rok 2020 odráží propuknutí pandemie COVID, přesto však obě provincie dosáhly v celoročním součtu růstu. Chongqing dokonce ve výsledku celého roku o desetinu překonal Sečuán, což je o to obdivuhodnější, přihlédneme – li k propadu HDP Chongqingu za první čtvrtletí 2020. Tento dramatický pokles HDP souvisel s tím, že provincie hraničí s provincií Hubei, která byla díky městu Wuhan ohniskem nákazy a počty nakažených v provincii Chongqing byly vyšší, než v Sečuánu. Také zdravotnická opatření byla dlouhodobější a vzhledem k tomu, že mix produkce obou provincií je přibližně stejný, je zřejmé, že Chongqing nenašel v tak krátkém období  způsob, jakým by pokles výroby v tradičních odvětvích nahradil. Výrazně však akceleroval v dalším období r. 2020.

Na pozitivním ekonomickém výsledku obou provincií se výrazně podepsala ekonomická opatření provinčních vlád, jakož i vlády ústřední. Jednalo se o kombinace celé řady přímých i nepřímých pobídek, od finančních injekcí, přes daňové úlevy, zvýhodněné půjčky, odklady plateb sociálního a zdravotního pojištění (popřípadě různé formy jejich refundace firmám), odložení plateb nájmů, zrychlené procedury schvalování projektů, slevy na elektrické energii (zejména u malých a středních podniků orientujících se na produkci a dodávky zdravotnického materiálu). 

Tři další významné oblasti a jejich srovnání s ekonomickým clusterem Chengdu – Chongqing 

Je zřejmé, že jednotlivé clustery mají odlišná geografická, populační a socio-ekonomická východiska, jakož i historii a tradiční odvětví, tvořící často součást „charakteru“ té, či oné oblasti. Není však úkolem tohoto článku porovnávat východiska, nýbrž srovnat ekonomické výsledky a zařadit ekonomický cluster Chengdu – Chongqing mezi ostatní tři oblasti. Všechny čtyři oblasti pak tvořily víceméně polovinu HDP (50,23%) celé Číny v r. 2020 a téměř polovinu celočínské domácí spotřeby (49,33%). 

Oblast Velkého zálivu Guangdong-Hong Kong- Macau

Oblast Velkého zálivu Guangdong - Hong Kong - Macau zahrnuje Hong Kong SAR, Macau SAR a dalších devět měst v Kantonu. Jmenovitě se jedná o města Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen and Zhaoqing, o celkové rozloze 56,000 km2. Počet obyvatel dosáhl v r. 2020 70mil. Ekonomické výsledky celé oblasti za rok 2020 odráží propad HDP Hong Kongu (-3,00%) a  Macaa (-2,00%). Byť na druhou stranu  města Shenzen (2,80%)  a Guangzhou (5,90%) byla tahouny clusteru, celkové HDP clusteru za rok 2020 zaznamenalo propad (-0,22%). Domácí spotřeba clusteru dosáhla v r. 2020 částky 3429,85 a podílela se na domácí spotřebě Číny 8,68%

Ekonomický cluster Peking – Tianjin - Hebei 

Ekonomický cluster Peking – Tianjin - Hebei zahrnuje Peking, Tianjin a provincii Hebei. Celková rozloha clusteru činí 216,000 km2. Počet obyvatel dosáhnul v uplynulém roce 112,79 mil. Cluster udržel celkový růst 2,14% což je jistě dobrý výsledek s ohledem na mimořádnou situaci spojenou s pandemií COVID. Domácí spotřeba clusteru dosáhla v r. 2020 částky 3000,27 a podílela se na domácí spotřebě Číny 7,59%. V této oblasti jsou v běhu přípravy na zimní olympiádu 2022 a ekonomické výsledky oblasti odráží také čínské  investice do tohoto celonárodního projektu. 

Delta řeky Yangtze

Delta řeky Yangtze zahrnuje Šanghaj, provincie Jiangsu, Zhejiang a Anhui. Celková rozloha činí 358,000 km2. Počet obyvatel celého clusteru dosáhnul v r. 2019 čísla 227 mil. Jedná se jednoznačně o nesrovnatelně rozlehlejší, lidnatější a ekonomicky silnější oblast, než předchozí tři clustery. Jakýkoliv součet HDP jiných dvou clusterů by byl v loňském roce menší, než HDP tohoto clusteru. S pandemií COVID se oblast ekonomicky vypořádala dobře, neboť v roce 2020 vzrostlo HDP regionu o 3,33% oproti r. 2019. Domácí spotřeba clusteru dosáhla v r. 2020 částky 9798,23 a podílela se na domácí spotřebě Číny 24,80%. Ze srovnání výsledků domácí spotřeby vyplývá ekonomický význam Delty řeky Yangtze ještě výrazněji, neboť souhrn domácí spotřeby tří clusterů je stále o 106,9 mld. RMB nižší, než domácí spotřeba Delty řeky Yangtze. Výrazná převaha tohoto clusteru nad ostatními třemi bude zachována i v následujících letech.

Tabulka srovnání HDP všech 4 oblastí

HDP 2020

Cluster

2020 HDP (mld./ RMB)

% Celkově v Číně (II)

Oblast Velkého zálivu Guangdong-Hong Kong- Macau

11595,50

11,12%

Ekonomický cluster Peking-Tianjin-Hebei 

8936,32

8,57%

Delta řeky Yangtze

24469,42

23,47%

Duální ekonomický cluster Chengdu-Chongqing 

7360,16

7,06%

Celkový souhrn pro 4 clustery

52361,40

50,23%

Celkový souhrn za Čínu (I)*

101598,60

N/A

Celkový souhrn za Čínu (II)**

104241,60

N/A

Čína (II) bez 4 clusterů  

51880,20

49,77%

Vybudování clusteru Chengdu – Chongqing znamená celkovou hlubokou strukturální proměnu čínského západu a je pokusem vyvážit vliv čínského východu. Zároveň zapadá do velkého celočínského programu duální circulace. Dvouměstí má, díky svému silnému gravitačnímu poli, centralizovanému v důsledku projektu do jednoho celku, ovlivňovat život a ekonomický rozvoj nejen sebe, ale i přilehlých provincií. Jedná se o obrovskou investici a příštích deset let ukáže, kam se čínský západ posune. Již nyní v domácí spotřebě nezaostává, ba naopak se umístil na třetím místě ve srovnání s ostatním clustery. V HDP mu schází 1,5% na dotažení se na cluster Peking-Tianjin-Hebei. Pomoci v růstu mu má také celá řada projektů, jako např. implementace jednotného, integrovaného systému dopravy, přihlašování do registru obyvatel, pojištění, zdravotnictví, vzdělávání a kultury, a to v následujících dvou letech. Dalším rozsáhlým projektem clusteru je vybudování  Chengdu Future Science and Technology City v rozloze 60,4 km2. Nacházet se bude ve vzdálenosti 2 km od nového mezinárodního letiště v Chengdu a s centrem Chengdu jej bude spojovat airport express, metro, jakož i rychlovak Chengdu – Zigong.  

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

Poznámka: *Celkový souhrn za Čínu (I) pokrývá součet za 31 provincií a měst v Číně. In annual National Government's Working Report je statistika vyjádřena pouze pro 31 provincií a měst pevninské Číny. Statistiky pro Hong Kong, Macau a Taiwan jsou počítány samostatně.   ** Celkový souhrn za Čínu (II) pokrývá součet za 31 provincií a měst v Číně plus Hong Kong a Macau.

Vypracoval: Roman Musil, ekonomický konzul