česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o připravovaném programu ESAP zaměřeném na podporu malých a středních podniků EU, které mají zájem o podnikání v Číně

 
Generální konzulát ČR v Chengdu získal v rámci jednání s vedením EUPIC (EU Project Innovation Centre) informace o připravovaném spuštění programu ESAP zaměřeném na podporu evropských malých a středních podniků, které mají zájem o podnikání v Číně. Podle aktuálně dostupných informací by tento program měl být v Číně plně spuštěn v řádu několika týdnů.
 

Ze získaných informací vyplývá, že podpůrný program ESAP (European start-up offshore accelerating program) je nově vytvořený ekonomický nástroj, který by měl výrazně zjednodušit vybraným evropským firmám jejich záměr zahájit své podnikání v Číně. Administraci i samotný „běh“ tohoto nástroje má v Číně na starost organizace EUPIC se sídlem v Chengdu. Hlavní důraz programu je kladen na úspěšné založení začátku podnikání evropských firem v Číně, tedy na jejich „start-up“ a pomoc s kapitálovým vstupem, včetně nalezení vhodného strategického partnera či investora v počáteční fázi založení podniku či dodatečném financování podniku (ze strany investorů) v delším časovém horizontu.

Součástí podpory programu ESAP má být i servis v podobě poradenství týmu předních expertů organizace EUPIC vybrané začínající evropské firmě, včetně nabídnutí „know how“ místního trhu, právního a legislativního prostředí, finančního poradenství, předání sítě kontaktů apod.

Program ESAP je financovaný z čínských zdrojů, a to ze strany soukromého i státního sektoru. Vybrané evropské firmy, by dle vyjádření EUPIC, měly získat pomoc a podporu pro úspěšný vstup na čínský trh, nalezení vhodného strategického partnera a investora či vyřešení otázky financování jejich projektu např. formou založení společného Joint Venture podniku, včetně následné stabilizace podniku v budoucnu. Program ESAP (včetně organizace EUPIC) rovněž evropským firmám poskytuje poradenství i v průběhu „života jejich projektu“ v Číně se záměrem podpořit úspěšný rozjezd projektů evropských firem na tolik specifickém čínském trhu.

 

Mezi prioritní oblasti spolupráce a podpory programu ESAP pro podnikání v Číně patří následující oblasti:

 •  IT systémy
 •  Internet a digitální technologie
 • IoT a konektivita sítí
 •  Zpracování (objemných) elektronických dat
 • VR/AR/MR
 • E-komerce
 • Zdravotnictví, zejména systémy „Inteligent Health“
 • Životní prostředí a zelené technologie
 • Šifrovací a chráněné IT systémy včetně decentralizovaných databází typu „Blockchain“
 • Umělá inteligence
 • Podnikání v oblasti turismu

Vedení EUPIC v rámci setkání s Generálním konzulátem ČR v Chengdu předalo informaci o tom, že případní zájemci o zapojení se do tohoto projektu se mohou přihlásit online prostřednictvím příslušné webové stránky ESAP organizace EUPIC, která je v tuto chvíli ve stádiu finalizace, a v řádu několika týdnů by měla být zprovozněna. Na této webové stránce bude možné požádat o podporu podnikatelského projektu. Vyplněná žádost se má následně odeslat prostřednictvím online system

Žadatel, který se rozhodne přihlásit, by na webové stránce měl vyplnit údaje o svém podniku a záměru podnikání, představit svůj tým, popsat své cíle, kterých by chtěl na čínském trhu dosáhnout apod. Registrace online by měla rovněž umožňovat k žádosti nahrávat různé typy příloh včetně obrázkových souborů, videí či třeba demo.

Po úspěšně provedené registraci žadatelem bude žádost posouzena expertním týmem ESAP, zda splňuje příslušné náležitosti a v případě potřeby bude žadatel vyzván k doplnění. Předpokládá se i online komunikace či interview expertů s předkladatelem projektu.

Úspěšné projekty, by dle dostupných informací, měly získat podporu a plošný servis a poradenství týmu expertů ESAP a organizace EUPIC zahrnující řadu oblastí, jako vízové, investiční, právní, účetní apod. Součástí by měl být i „matchmaking“ nebo-li setkání a komunikace s vybraným vhodným lokálním partnerem či investorem či jiná forma kapitálové podpory, kterou by mělo být možné vyústit např. k založení evropského Joint Venture podniku se strategickým čínským partnerem či investorem. Podpora programu ESAP, potažmo organizace EUPIC a poradenství jejich expertů by se na vítězné projekty a firmy, dle aktuálně dostupných informací, měla vztahovat i v budoucnu.

 

 

Několik slov o EUPIC

 

Organizace EUPIC je organizací či typem platformy podporující obchod, investice a technickou spolupráci mezi EU a Čínou. EUPIC podporuje technologické inovace a spolupráci mezi soukromou i státní sférou, v oblasti akademické, vědecké, technologické apod.

Organizace EUPIC byla založena v roce 2006 jako součást EU projektu „Invest II Project, který zahrnoval počáteční impuls pro spolupráci v oblasti podpory obchodu mezi EU a Čínou.

EUPIC byl zpočátku financován Evropskou komisí, která tak chtěla podpořit „hladké přistávání“ evropských firem na čínském trhu. Nyní je organizace EUPIC finančně samostatná, resp. finančně je nyní podporována z čínských zdrojů. V Evropě EUPIC spolupracuje se všemi 28 členskými státy Evropské unie i s několika dalšími nečlenskými státy. Po Celé Evropě má více než na 600 partnerů. Mezi nejaktivnější evropské země, které s organizací spolupracují, patří Německo. Mezi hlavní obory, ve kterých chtějí evropské firmy podnikat na čínském trhu, patří farmaceutický průmysl, moderní zemědělství, přesné strojírenství, ochrana životního prostředí, moderní zdroje energie či letectví.

 

Kontakt

EU Project Innovation Centre (Chengdu)

Enterprise Europe Network (EEN) West China

Adresa:6F, CCEC,No.1577 Tianfu Ave.,Chengdu,China,610041

Web: http://www.eu-china.org.cn/ pro programy EUPIC a ESAP

Web: http://www.eupic.org.cn/

Tel:+86-28-8533 5757

Fax:+86-28-8533 6767

E-mail:esap@eupic.org.cn¨

 

Vlastní prezentaci EUPIC k programu ESAP zároveň přikládáme v příloze.

 

Petr Doležal, konzul, Generální konzulát ČR v Chengdu

 

přílohy

ESAP 3 MB PDF (Acrobat dokument) 14.3.2019