česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: P:Doležal
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Plánované rozšíření přímých nákladních vlakových spojení mezi Chengdu a Evropou (ČR)

V rámci jednání Generálního konzulátu ČR v Chengdu a International Railway Port (CIRP), byl české straně oznámen zájem čínské strany na otevření budoucí druhé přímé vlakové linky z Chengdu do Evropy s tím, že Praha by se mohla stát průsečíkem obou těchto vlakových cest.

Součástí strategie je i plánované otevření historicky první pobočky Chengdu a International Railway Port (dále jen CIRP) v Evropě. Tato pobočka se bude nacházet v Praze a její slavnostní otevření proběhne v Praze týdnu od 21. května do 25. května 2018. Čínská strana má zájem o aktivní zapojení českých firem a zejména o naplnění zpátečních vlaků z Evropy do Číny, včetně otevření dalších možností pro české firmy. Jednalo by se zejména o Zóny volného obchodu, otevření národního pavilónu či zjednodušení cesty (evropského) zboží na čínský trh.

 

Severní a Jižní vlaková trasa

Takzvaná „Severní evropská trasa“ (na obrázku vyznačená červeně), která aktuálně představuje jediné přímé vlakové spojení do Evropy s dosavadním hlavním překladištěm v polské Lodži, by měla být v blízké budoucnosti rozvětvena do dalších evropských zemí včetně ČR. Vlakové spojení mezi Chengdu a Lodží funguje již několik let, nicméně pravidelné a funkční oboustranné spojení existuje teprve od konce léta 2015. Na této lince se každý rok přepraví několik set nákladových vlaků.  V roce 2016 bylo vypraveno 450 vlaků, v roce 2017 se počet zvednul na 777 vlaků a s podobným objemem spojů tj. přibližně 700 vlaků se počítá i pro rok 2018. Počet vypravených spojů je ve své podstatě přímo úměrný objemu zboží vyváženého z Evropy, tak aby vlaky z Evropy zpět do Číny necestovaly bez nákladu. Obecně platí, že pokud bude dostatek nákladu a zboží, které bude možné v Evropě naložit a následně vlakem převézt do Číny, počet a frekvence pravidelných vlaků se zvýší. Může rovněž dojít k rozšíření cílových stanic v Evropě. Mezi ty již existující či v nejbližší době plánované patří Norimberk (Německo), Tilburg (Nizozemí), Milán (Itálie) a v neposlední řadě i Praha.

Velmi zajímavá je i informace o výstavbě nové (druhé) takzvané „Jižní evropské trasy“ (na obrázku vyznačená zeleně). Tato trasa je již dostavěna až do Istanbulu v tomto úseku je  funkční. I tato jižní trasa bude (v rámci iniciativy One Belt One Road) v budoucnu protažena až do Evropy. Z pohledu ČR je zásadní, že obě tyto linky (Severní a Jižní trasa z Chengdu) by se v Evropě měly protínat právě v Praze (viz. mapa plánu vlakového spojení obou linek červená a zelená trasa v galerii).

Informace o tomto záměru potvrdil zástupci CIRP  již na konci března 2018, během jednání, kterého se zúčastnili generální konzul Karel Šrol a konzul P.Doležal. CIRP dále informovala o tom, že právě v Praze otevře svoji historicky první evropskou pobočku, která by v budoucnu měla být jejich hlavní pobočkou pro střední a východní Evropu.

 

Evropská pobočka CIRP  v Praze a její úkoly

Oficiální a slavnostní otevření pobočky „Central and Eastern Europe Office of Chengdu International Railway Port“ by se v Praze mělo uskutečnit v týdnu mezi 21. až 25. květnem letošního roku a nejpozději v červnu 2018 (dle vyjádření CIRP) se dá očekávat plnohodnotná funkčnost této pobočky.

 

Mezi hlavní úkoly (evropské) kanceláře CIRP se sídlem v Praze bude patřit:

 • vytvoření a vybudování sítě kontaktů s  obchodními komorami a svazy v rámci státní a veřejné sféry a soukromými firmami a subjekty ve střední a východní Evropě tak, aby se podařilo zabezpečit dostatečný objem zboží pro (zpáteční) vlaky z Evropy do Číny a eliminovat tam ztráty, které by jinak hrozily vypravováním zpátečních prázdných či poloprázdných vlaků;
 • koordinovat plynulost a funkčnost vlakových spojení a jízdních řádů s  vlakovými operátory a relevantními úřady ve střední a východní Evropě;
 • rozšířit a podpořit spolupráci nejenom v oblasti obchodu a výměny zboží, ale i v oblasti kultury, vzdělávání a turismu;
 • přilákat zahraniční investory a investice.

 

Hlavní kontaktní osobou české kanceláře je:

Pan Sheng GUAN

Adresa: Trnkova nám 1112/2 152 00 Praha 5

Tel: 00420-224 247 162

Mobile: 00420-606 694 818

Email: guansheng1012@hotmail.com

 

Vlakového spojení a jeho výhody

Délka trvání aktuálního přímého nákladního vlakového spojení mezi Chengdu a Evropou (Lodž) se pohybuje mezi 12 až 15 dny. Mezi  výhody nákladního vlakového spojení tak patří nejen rychlost, ale i cena neboť časově spojení zabere zhruba 1/3 času oproti spojení lodní dopravou a finančně stojí zhruba 1/8 nákladů ve srovnání s leteckým (nákladním) spojením. Mezi zákazníky a firmy, které stávající přímé vlakového spojení mezi Chengdu a Evropou již využívají, patří firmy jako je BMW, VOLVO, DELL, BRITA, TCL, Lenovo a další.

Vlakové spojení mezi Chengdu a Evropou je zároveň součástí dopravní páteřní infrastruktury mezi Čínou a Evropu a samotné město Chengdu je přímo spojeno s dalšími celkově 11 vlakovými „uzly“ v rámci Číny, které zahrnují např. města jako je Šanghaj, Shenzhen, Xia´men a další.

 

Zóna volného obchodu

Mezi další výhody dopravního uzlu mezinárodního vlakového spojení v Chengdu je i vybudovaná Zóna volného obchodu (Free Trade Zone), která v sobě zahrnuje kontrolu a systém celního odbavení při vyskladnění zboží, logistiku a další možnosti balíčků daňových a celních úlev, servisní centra, možnosti využití exhibičních hal firem pro svoje produkty a existujícího obchodu se zahraničním zbožím. Existence volného obchodu uvnitř zóny je rovněž nástrojem, který má usnadňovat investice zahraničním firmám.

 

Národní obchodní pavilóny

Správa zóny volného obchodu se v Chengdu snaží zvýšit objem obchodu podporou zakládání národních obchodních pavilónů s importovaným zbožím. Do konce května letošního roku by se v Chengdu měly otevřít první dva národní pavilóny, konkrétně Francouzský a Italský pavilón, které budou provozovat soukromé firmy. Návštěvníci zóny, fyzické osoby i zástupci firem, si tak budou moci zahraniční zboží v pavilónu prohlédnout a rozhodnout se o jeho případném nákupu a dalším dovozu. V případě, že v pavilónu vystavený produkt osloví zástupce čínské firmy, majiteli značky se tak následně nabídne možnost dostat své zboží jednoduše a rychle na čínský trh. Obchodní pavilón tedy bude fungovat jako B2B platforma mezi potenciálními dovozci a čínskými nákupčími a umožní větší zviditelnění evropského zboží na čínském trhu. Provozovatelé pavilónů jsou dále připraveni nabízet zahraničním firmám i možnost si zde zřídit svoji kancelář za zvýhodněných podmínek. Zájem Chengdu a CIRP je, aby zde v budoucnu vznikl i národní pavilón ČR.

 

Očekávaní Chengdu International Railway port vůči ČR a evropským zemím

Mezi hlavní očekávání „Chengdu International Railway port“ ve vztahu k evropským zemím, včetně ČR patří:

 • posílení vazeb na státní úrovni, včetně posílení vazeb s ČR a do budoucna případné založení tzv. partnerské spolupráce s některým z českých měst;
 • podpora a posílení vazeb, nákladního vlakového spojení mezi Chengdu a ČR a vybudování a posilování spolupráce s některým velkým logistickým centrem v ČR (ideálně v Praze), včetně návazné spolupráce s logistickými firmami v ČR. Tato spolupráce by ve svém důsledku měla vést ke snížení časových a finančních nákladů na doručení zboží od výrobce ke konečnému spotřebiteli;
 • podpora obchodu, včetně doporučení vhodných partnerů pro obchodní spolupráci, dodavatelů a zájemců z řad firem, kteří by měli zájem stávající vlakové spojení a Zónu volného obchodu v Chengdu využívat. Dále navýšení obchodní výměny a spolupráce mezi Chengdu a ČR a založení obchodního pavilónu ČR s importovaným zbožím v Chengdu a následná propagace českých výrobků;
 • navázání spolupráce s českou obchodní komorou (případně i dalšími komorami/svazy), která by vedla k dalšímu posilování spolupráce a rozšíření vztahů mezi česko-čínskými komorami a dalšími asociacemi či svazy s jejich čínskými partnery. Ve spolupráci s komorou a svazy následně organizovat marketingové propagační aktivity, semináře apod.;
 • zatraktivnit a nalákat přímé či nepřímé zahraniční investice a business z ČR do Chengdu. Možnými nástroji by mohlo být založení platforem pro přitáhnutí investic hlavních a klíčových českých podniků do Chengdu, vybudování “Czech-Chengdu“ průmyslového parku např. pro malé a střední podniky;
 • vybudovat a prohloubit spolupráci v mediální a marketingové oblasti prostřednictvím českých a čínských médií, mediálně informovat (propagovat) CHIRS, provincii Sichuan, Zónu volného obchodu, přímé vlakové spojení mezi Chengdu a Evropu prostřednictvím českých médií;
 • prohloubit kulturní spolupráci, např. v oblasti klasické hudby, divadelních vystoupení či dalších kulturních oblastí a dále podpořit spolupráci s ČR v oblasti ve vzdělávání, včetně akademické spolupráce;
 • podpořit spolupráci s ČR v oblasti turistiky.

 

Petr Doležal, konzul, Generální konzulát ČR v Chengdu

 

Galerie


Vlaková spojení z Chengdu do Evropy