česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Platební rizika

Požadovat celkovou platbu předem je z hlediska čínských dodavatelů běžné, jelikož malé továrny v Číně často pracují s velmi malou marží a jejich cash-flow jim nedovoluje zafinancovat nákup vstupů bez toho, aby byla částka za dodávku zaplacena předem.

Na druhou stranu je třeba přiznat, že pokud dodavatel po zaplacení 100% částky zboží nedodá, neexistuje pro českého odběratele žádná rychlá a efektivní možnost, jak se k penězům zpět dostat. Existují teoretické možnosti, jako je např. žaloba (ta ale vyžaduje mít platnou smlouvu z hlediska čínského práva s místní příslušností soudu v Číně nebo odpovídající rozhodčí doložku, což u malých dodávek většinou malé a střední firmy neřeší a obchod probíhá pouze „na fakturu“), nicméně ani ty většinou nejsou vzhledem k výdajům za právní zastupování pro českou stranou reálně akceptovatelné a zaplacená částka je tady „nevratitelná“.

V tomto smyslu existuje několik řešení, které se pokoušejí zkušení odběratelé s dodavatelem dohodnout:

  • využití akreditivu, což ovšem zvyšuje celkové náklady transakce a neřeší problém čínské strany s hotovostí. Proto se v reálu u malých dodávek (+/- jeden kontejner) setkáváme v Číně s akreditivem relativně málo často;
  • zálohová platba – ty jsou již častější; běžně se mezi obchodními partnery daří dohadovat zálohu 50/50 (padesát procent předem, zbytek po nalodění zboží), nebo dokonce 30/70. Toto řešení ZÚ Peking doporučuje partnerům českých firem nabízet. Pokud nebude souhlasit, jsou i jiné možnosti. Jen málokdy existuje v Číně jen jeden dodavatel zboží, o které má dovozce zájem. Vyjednávací pozice kupce je tak většinou mnohem lepší, než prodávajícího (ne vždy si to importující firmy uvědomují a využívají toho);
  • posledním řešením je platba celé částky předem, to však vyžaduje skutečně velmi detailní prověření dodavatele - tzn. vidět továrnu, ověřit reference, setkat se s vlastníky (nebo alespoň někoho na místo vyslat atd.). Není vyloučeno, že podnik, který dnes obdržel platbu, zítra zbankrotuje (týká se to právě oněch podniků, které s nízkou marží vyvážejí exportní zboží).