česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Číny a návratu do ČR

V tomto článku jsou mj. shrnuta komplikovaná opatření čínských orgánů týkající se cestování a vstupu do Číny, která se postupně zpřísňují a často mění ze dne na den. Ve vlastním zájmu proto věnujte pozornost informacím na webových stránkách Velvyslanectví ČLR v Praze, kde je podrobně vysvětlen nejen elektronický proces žádosti o zelený kód (nezbytný k cestě), ale také varianty postupu (včetně dalších vyšetření) po očkování či prodělané nemoci.

VSTUP NA ÚZEMÍ ČÍNY A TRANZIT

Vzhledem k přísným restriktivním opatřením se doporučuje do Číny cestovat pouze v naléhavých a nezbytných případech. Cestování je komplikováno dvojími předodletovými testy v ČR a rovněž v tranzitní zemi. Do Číny je z ČR možné cestovat pouze s jedním přestupem mimo území Číny. Uzavření cestovního pojištění, obsahujícího i léčebné výlohy pro případ onemocnění COVID-19, by mělo být samozřejmostí.

S účinností od 28. března 2020 Čína pozastavila platnost všech (do 26. 3. 2020) vydaných víz a povolení k pobytu, tzn. držitelé těchto víz nejsou na území Číny vpouštěni. Od srpna 2020 došlo k určitému usnadnění vízového režimu pro cizince s platnými povoleními k pobytu, které umožnilo držitelům těchto povolení (pouze za účelem: zaměstnání, soukromé záležitosti, sloučení rodiny) si znovu požádat o vstupní víza do Číny. Od září 2020 mohou držitelé platných povolení (pouze za výše uvedenými účely) opět vstoupit na území Číny, bez nutnosti znovu žádat o udělení vstupního víza. Ti, kterým tato povolení vypršela po 28. 3. 2020, si mohli požádat o nové vstupní vízum.

Pozastavení 144-hodinového bezvízového tranzitu nadále trvá. Výjimku mají držitelé diplomatických, služebních, zvláštních víz a posádky lodí, letadel, vlaků a řidiči dálkové kamionové dopravy (víza typu C).

Občané ČR, kteří do Číny potřebují cestovat za účelem obchodu, vědy a výzkumu nebo z důvodu naléhavé humanitární potřeby, si mohou na čínských diplomatických misích v cizině požádat o nová víza, na která jim bude vstup do Číny umožněn. Ti občané ČR, kteří jsou držiteli dlouhodobých (několikavstupých) víz, musí v dostatečném časovém předstihu možnost své cesty konzultovat nejprve s Velvyslanectvím Číny v Praze. Víza za účelem turistiky nejsou vydávána.

Informace na webových stránkách čínského velvyslanectví v Praze jsou od srpna 2021 konsolidovány do jednoho souhrnného materiálu, který naleznete zde: Soubor příslušných požadavků na vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu osobám, které cestují z České republiky do Číny. Upozorňujeme na rozdílný postup osob očkovaných a neočkovaných při vyřizování Prohlášení o zdravotním stavu.

Další testy budou cestující nuceni absolvovat po příletu do Číny, kde budou ihned po příletu izolováni do povinné minimálně 14denní karantény v hotelu nebo jiném ubytovacím zařízení, které nelze předem vybrat. V případě, že bude po příletu do Číny byť jeden z testů pozitivní, bude cestující umístěn do zdravotnického zařízení, kde bude podroben opakovanému testování i několikrát denně. Jeho další karanténa se podle toho může protáhnout na měsíc i déle, podle nařízení v jednotlivých provinciích. Vzhledem k poměrně vysokým nákladům na ubytování v karanténě, popř. za výdaje zdravotního ošetření, doporučujeme věnovat velkou pozornost uzavřenému cestovnímu zdravotnímu pojištění před cestou. Zejména upozorňujeme na to, že volbu nemocnice, kam budete umístěni v případě zjištěné pozitivity po příjezdu do Číny, provádí čínská strana!

S případnými dotazy k výše uvedenému doporučujeme obrátit se přímo na Velvyslanectví ČLR v Praze.

Kvůli komplikacím, které požadavek na absolvování dvou testů na dvou různých místech přináší, je tak možnost cesty do Číny výrazně ztížena. Jestliže plánujete v nejbližší době cestu do Číny, je nutné – a to i v závislosti na vývoji situace v Evropě – nejprve prověřit možnosti tranzitu a naplánovat si cestu tak, abyste měli minimálně dva dny v tranzitním místě (k vyřízení obou testů, max. 48 hodin před odletem).

Před plánovaným letem doporučujeme sledovat informace o konkrétním místě testování na letišti, včetně nastavené otevírací doby a časové prodlevě při zpracování výsledků testů před navazujícím letem. Další informace k cestám do zahraničí naleznete v tzv. Rozcestníku  na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.


OČKOVANÉ OSOBY

Požadavky týkající se cesty do Číny pro osoby, které jsou očkovány proti onemocnění COVID-19, jsou podrobně rozvedeny v článku na webových stránkách Velvyslanectví Číny v Praze.


TESTOVANÉ OSOBY

Předodletové dvojí testování je nutné do 2 dnů před datem odjezdu do tranzitní země – jde o 2 testy RT-PCR. každý z jiné laboratoře. Výsledky testů se nahrávají online prostřednictvím webové adresy uvedené v článku na webových stránkách Velvyslanectví Číny v Praze . Žádost o vystavení zdravotního kódu k cestě je zpracována během pracovních dnů do 6 hodin od podání a mimo pracovní dobu (včetně víkendů a zákonných svátků) během 12 hodin.Požadavky týkající se cesty do Číny jsou podrobně rozvedeny v článku na webových stránkách Velvyslanectví Číny v Praze.

Po příletu do Číny budete znovu testováni v průběhu povinné nejméně 14denní karantény. Pokud máte čínskou aplikaci Health Kit, výsledky každého testování jsou do ní ihned nahrány a jsou tak k dispozici pro případnou kontrolu (při vstupu do hotelů, restaurací, památek, sportovišť atd.). Při testování se nerozlišuje mezi osobami očkovanými nebo neočkovanými.


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Požadavky týkající se cesty do Číny pro osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19, jsou podrobně rozvedeny v článku na webových stránkách Velvyslanectví Číny v Praze.


DĚTI

Kojenci a děti nejsou vyňati z povinnosti testování, tzn. platí pro ně vše výše uvedené jako pro dospělé. Jestliže je v jejich případě nemožné provést odběr ze žilní krve, je nutné předložit potvrzení od lékaře a testování protilátek IgM lze provést odběrem kapilární krve.


PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Po příletu do Číny jsou všichni cestující podrobeni prvotní kontrole, včetně měření teploty. Zároveň imigrační úředníci zkontrolují vstupní zdravotní deklaraci (příjezdový formulář), kterou je možné vyplnit:

  • v tradiční papírové podobě (formulář by měl být rozdáván již na palubě, na letišti jsou k dispozici formuláře v čínštině)

  • online

  • v mikroaplikaci Wechat Customs Pocket Declaration

Při epidemiologickém vyšetření se hodnotí zdravotní stav cestujícího a jeho cestovní historie - k tomu slouží i kontrola přes QR kódy v mobilech.

Po příletu do Číny jsou všichni cestující umístěni do povinné min. 14denní karantény v určeném karanténním středisku (hotelu), a to na vlastní náklady, kde probíhá další kontrolní testování. Karanténní středisko si není možné vybrat. Pokud během 14 dnů karantény bude jeden z testů (RT-PCR nebo IgM) pozitivní, cizinec bude okamžitě přemístěn do zdravotnického zařízení. Ani toto zařízení si nelze vybrat! Testovány jsou i děti, a to bez ohledu na věk. V případě pozitivity může nastat situace, kdy nezletilé dítě bude s odkazem na ochranu zdraví odděleno od rodičů. V takové situaci neprodleně kontaktujte český úřad dle místa svého pobytu v Číně.

Po ukončení povinné 14denní karantény jde obvykle ještě o dalších 7 dnů doporučené karantény v jednom místě, popř. může být - dle vývoje místních podmínek – nařízena pro dalších 7-14 dnů domácí karanténa pod dohledem místní komunity či v některých případech další 14 dní karantény v čínskou stranou vybraném karanténním hotelu. Celková doba strávená v karanténě tak může činit cca měsíc. V případě pozitivního testu bude cizinec držen ve zdravotnickém zařízení až do doby, než budou oba testy negativní, teprve poté se opět vrátí do hotelové karantény, kde stráví povinně 14 dnů, než bude propuštěn do následné domácí karantény. Po dobu hospitalizace ve zdravotnickém zařízení jsou testy prováděny průběžně podle potřeby, někdy i několikrát denně.

Očkovaní cestující (nehledě na původ vakcíny) nejsou na příletu do ČLR nijak zvýhodněni, povinnou 14denní karanténou musí projít všichni. Ke vzájemnému uznávání očkování, resp. očkovacích certifikátů (mezi Čínou a ČR, resp. evropskými zeměmi) dosud nedošlo.


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Nošení ochranných roušek na území ČLR zůstává doporučené, na některých místech povinné (například nemocnice a jiná zdravotnická zařízení, obchodní centra či prostory s větší koncentrací osob). Pokračuje měření teploty při vstupu do obchodů a veřejných zařízení; na mnoha místech je požadována kontrola statusu (zelená barva) wechatové zdravotní aplikace (Health Kit), popřípadě také cestovní aplikace (Green Arrow).

Při vstupu do obchodů, provozoven služeb, nemocnic a na vyzvání příslušné ostrahy při vstupu do jiných míst veřejného života je požadováno prokázání se zeleným kódem v aplikaci Health Kit a případně také aplikací Green Arrow. Většina míst má svůj QR kód, který je nutno do aplikace Health Kit naskenovat, aby bylo možné trasovat kontakty v případě zjištěné infekce. 

Vnitrostátní doprava: Vzhledem k ojedinělým ohniskům nákazy může dojít k nařízení karantény při přejezdech mezi městy, odepření vstupu nebo ubytování v hotelu apod. V případě cest po území ČLR doporučujeme registraci ve wechatové aplikaci Health Kit, které jsou však v každé provincii jiné. Díky této aplikaci obdržíte personalizovaný zdravotní QR kód, který by vám po absolvování povinné karantény a negativních výstupních testech měl umožnit snadnější cestování, vstup do úřadů, komerčních budov, obchodních center, restaurací, knihoven, muzeí, galerií, sportovních center, jakož i k použití prostředků hromadné dopravy. Zároveň před cestou doporučujeme s hotelem opakovaně (minimálně telefonicky) prověřit rezervaci a možnost ubytování. Před nastoupením cesty do jiného města či místa v Číně (letecky, vlakem) je v mnohých případech požadováno předložení negativního RT-PCR testu.


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Vzhledem k nulové toleranci vůči této infekci v Číně se doporučuje postupovat podle pokynů místních úřadů. Pokud se již při prvním testování na letišti prokáže vaše pozitivita, budete umístěni do zdravotnického zařízení, kde budete podrobeni dalšímu testování. Z nemocnice vás propustí až poté, co vaše testy budou negativní.

Při pobytu v Číně sledujte každodenní zpravodajství a vyhýbejte se místům se středním rizikem výskytu, která se uzavírají pro běžný pohyb a mohou se v nich pohybovat pouze místní obyvatelé. Vysoce rizikové oblasti jsou uzavřeny do celkové karantény, obvykle se zajištěným zásobováním. Nelze vyloučit ani několikadenní až několikaměsíční lockdown měst i při minimálním počtu objevených případů.

V Číně je pohyb nakažených osob zakázán, každá infikovaná osoba je ihned odvezena do nemocnice (včetně asymptomatických případů) - tzn. je vyloučeno, aby se nakažená osoba sama pohybovala mezi lidmi, nebo setrvala doma. V nemocnice bude do doby, než vyjdou negativní testy na přítomnost nemoci, poté následuje povinná karanténa.


TRANZIT

Při cestě do Číny je možné využít tranzit pouze v jedné zemi mimo území Číny. Tranzitní lety přes území Číny jsou od ledna 2020 zrušeny, přes Čínu nelze tranzitovat do jiné asijské země.


UŽITEČNÉ KONTAKTY

Vzhledem k tomu, že podmínky pobytu se liší v megapolích (Peking, Tianjin, Šanghaj, Chongqing), provinciích i autonomních územích, není možné zde uvést veškeré kontakty.

Informace k cestování po Číně je možné získat na lince 12345, která je provozována 24/7 v anglickém jazyce. 

V případě, že se nacházíte na území pevninské Číny mimo své bydliště a potřebujete poradit, můžete kontaktovat také nejbližší konzulární úřad dle místa svého pobytu:

Generální konzulát ČR v Chengdu (konzulární působnost pro provincie Sichuan, Guizhou, Yunnan, Guangxi a město Chongqing) – e-mail: chengdu@embassy.mzv.cz

Generální konzulát ČR v Šanghaji (konzulární působnost pro provincie Jiangsu, Zhejiang, Anhui a město Shanghai) – e-mail: shanghai@embassy.mzv.cz

Velvyslanectví ČR v Pekingu (konzulární působnost pro samosprávná města Peking a Tianjin; provincie Fujian, Gansu, Guangdong, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shanxi, Shaanxi, Shandong a autonomní oblasti Nei Mongol, Ningxia, Tibet a Xinjian) – e-mail: consulate_beijing@mzv.cz

Pro aktuální informace s ohledem na rychlý vývoj událostí doporučujeme kromě webových stránek Velvyslanectví ČLR v Praze rovněž sledovat:

Sichuan:

Chongqing:

Yunnan:


PODROBNÉ INFORMACE

Podrobnosti o zdravotních procedurách po příletu do ČLR naleznete v článku českého velvyslanectví v Pekingu - Přílet do ČLR - povinná zdravotní deklarace a testy.


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Před odletem z Číny (resp. před odbavením na mezinárodní let) budou aerolinie požadovat předložení potvrzení o negativním testu RT-PCR, toto potvrzení si musíte v dostatečném časovém předstihu (2 dny před cestou) zajistit. Potvrzení v čínském jazyce Vám sice může akceptovat letecká společnost při odbavení, nicméně takovéto potvrzení neuplatníte na tranzitním letišti - při kontrole na evropských letištích nejsou potvrzení v čínském jazyce akceptována. Testy v ČLR provádí za úplatu široká síť nemocnic a laboratoří a výsledky jsou obvykle k dispozici druhý den po odběrech. Cena testu se pohybuje v rozmezí od 100 – 600 RMB / test. Potvrzení vystavené čínským zdravotnickým zařízením by tedy mělo být minimálně v čínsko-anglické verzi. V dostatečném časovém předstihu si proto ověřte, které testovací středisko vám může takový certifikát vystavit.

Počet přestupních míst při návratu z Číny není omezen, nicméně je nutné pozorně sledovat, ve kterých zemích tranzitovat lze bez nutnosti pobytu v karanténě. Informace o možnostech tranzitu a požadavcích vstupu do jednotlivých zemí při využití leteckého spojení naleznete na stránkách Mezinárodní letecké dopravní asociace IATA (v angličtině).

Mezinárodní doprava: Množství letů k cestám do Evropy je omezené, kapacita letadel je z důvodu protiepidemických opatření snížena na max. 70 %. Ceny letenek zůstávají vysoké. Týdně se uskuteční cca 40 letů do Evropy, převážná část realizovaných letů je z Šanghaje, Pekingu, Guangzhou a Nanjingu; hlavními evropskými destinacemi jsou: Amsterdam, Athény, Brusel, Curych, Frankfurt, Helsinky, Kodaň, Lisabon, Londýn, Madrid, Milán, Minsk, Moskva, Paříž, Stockholm, Varšava, Vídeň. Obvykle je však několik letů (5 - 10) dočasně pozastaveno na 14 dní až 1 měsíc kvůli dovozu infikovaných osob do Číny.

Chengdu v tuto chvíli nemá ani jedno přímé spojení s Evropou.

Pravidla návratu do ČR naleznete zde.