česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID - 19: Zpřísnění podmínek pro cestování do České republiky od 5. února 2021

USA budou patřit mezi země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (tmavě červená zóna). Ještě před vstupem na území ČR bude třeba obstarat PCR test provedený max. 72 hodin před započetím cesty do ČR a vyplnit on-line Příjezdový formulář www.prijezdovyformular.cz .

 

Do 14. února 2021 mohou občané ČR, občané EU a cizinci s dlouhodobým vízem nebo pobytem v ČR nahradit PCR test antigenním testem provedeným nejpozději 24 hodin před započetím cesty, nebo povinností absolvovat PCR test bezprostředně po vstupu na území ČR na vlastní náklady, tj. bude umožněno nastoupit do letadla bez provedení testu před započetím cesty.

Po příjezdu do ČR je nutná samoizolace a následně osoby musí předložit druhý PCR test provedený v ČR, který lze provést nejdříve 5. den po příjezdu. Výsledek je nutné neprodleně předložit elektronicky příslušné krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři.

Výjimky z výše uvedených povinností platí pro:

-    pracovníky mezinárodní dopravy

  • tranzit a krátkodobé cesty z nezbytných důvodů (obojí do 12 hodin) pro občany ČR, EU a cizince s povoleným pobytem
  • akreditované členy diplomatických misí v ČR včetně soukromých služebních osob,

-    držitele diplomatických pasů a úředníky mezinárodních organizací registrovaných u MZV jedoucích do ČR za služebním účelem, pro cesty do 72 hodin

-     děti mladší 5 let

-     pendlery

-       policisty (nejen ČR) při eskortní činnosti nebo ochraně letadel

-      osoby po prodělaném onemocnění COVID-19 splňující následující podmínky:

  • občan ČR, EU nebo cizinec s povoleným pobytem v ČR;
  • písemné lékařské potvrzení v angličtině nebo češtině vydané lékařem v ČR nebo EU; které musí obsahovat informaci o tom, že prokazatelně prodělali onemocnění COVID 19, absolvovali povinnou izolaci, nemají klinické příznaky a od prvního pozitivního RT-PCR testu na COVID19 neuplynulo více jak 90 dnů.

 

Zdůrazňujeme, že cizinci z jakýchkoliv zemí mohou do ČR pouze z nezbytných důvodů, tj. nelze cestovat za účelem turistiky, rekreace (a to ani ve vlastní nemovitosti), návštěvy přátel či vzdálenější rodiny (prarodiče) atd.  

 

Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra a na stránce Ministerstva zahraničí 

 

Doporučujeme si předem ověřit, zda testovací laboratoř poskytne výsledky testu na COVID-19 v písemné podobě.

 

 

V současné době je možné letecky přicestovat z USA až do České republiky. Je však nutno přestupovat na území jiných států.

Proto se pokud možno vyhýbejte pozemnímu tranzitu přes území jiných států a snažte se kupovat letenky přímo až do Prahy!

Doporučujeme též prostudovat webové stránky našich velvyslanectví ve státech, kde budete přestupovat. Slouží k tomu Rozcestník informací k cestování do ostatních států.

Vybrané webové stránky velvyslanectví v BerlíněBratislavěBruseluHaaguLondýněPařížiVídni a Varšavě.

Seznamte se též s informacemi na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 

Ověřte si, zda máte zajištěn návrat do USA. Potřebné informace jsou v článku CESTOVÁNÍ DO USA JE OMEZENO

 Pokud žijete v USA a vracíte se do ČR s platným českým pasem spolu s blízkým rodinným příslušníkem, který má pas americký, vztahuje se na něj výjimka ze zákazu vstupu občanů třetích zemí v červené zóně (bod I.4-e) Ochranného patření Ministerstva zdravotnictví).

Rodné a oddací listy si vezměte české i americké. Pokud máte jen české matriční doklady, nechte si je přeložit do angličtiny.

Jak již bylo uvedeno, mezi USA a ČR nyní není přímé letecké spojení a je nutno přestupovat.

Zjistěte si proto podmínky tranzitu rodinných příslušníků u zastupitelského úřadu státu, přes který budete tranzitovat.

Může se proto stát, že již při odbavení na letišti v USA bude třeba doložit, že do ČR cestujete na delší dobu či z nějakého závažného důvodu a nikoliv jen na běžnou krátkodobou návštěvu či za turistikou.

Seznamte se i s článkem TRAVELING TO THE CZECH REPUBLIC DURING THE PANDEMIC, který je určen pro cizince.

Rodinní příslušníci, kteří mají občanství USA a kteří s Vámi přijíždějí do ČR na delší dobu, by se měli po příjezdu do ČR přihlásit k přechodnému pobytu. Vízum k příjezdu do ČR však nepotřebují.


Příjezd rodinných příslušníků občana ČR

Dále doporučujeme sledovat informace na portálech:

Vlády ČR

Ministerstva zahraničních věcí ČR

Ministerstva zdravotnictví

Evropské komise

  

 

Případné dotazy ohledně podmínek vstupu na území ČR můžete zaslat na e-mailovou adresu: cestovani.covid19@mvcr.cz

  

V USA je základním zdrojem informací o testování portál amerického Centra pro kontrolu nemocí a prevenci (Centers for Disease Control and Prevention - CDC).  V každém státě dále platí upřesňující pravidla - víz článek  COVID-19: ZDRAVOTNÍ PÉČE V USA.


V České republice je nošení ochranné roušky na mnoha místech povinné.

Informaci o odběrových místech, kde si mohou nechat občané udělat test, i když nemají příznaky ani doporučení či žádanku od lékaře naleznete na portálu Ministerstva zdravotnictví ČR v odkazu https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/#menu.

V případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění, jako je zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, neprodleně oznamte tuto skutečnost telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem svému ošetřujícímu lékaři. 

Dále je vhodné po návratu domů též telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře, který Vám případně po nařízení karantény může vystavit tzv. eNeschopenku.

 

Pokud se Vám podaří odcestovat z USA předčasně, nezapomeňte též zrušit svoji registraci v aplikaci DROZD.

 

 

 

 

 

přílohy

Ochranné opatření od 5.2.2021 713 KB PDF (Acrobat dokument) 4.2.2021

Pravidla pro vstup do ČR 228 KB PDF (Acrobat dokument) 4.2.2021

Pravidla vstupu do ĆR 167 KB PDF (Acrobat dokument) 4.2.2021